Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL EDUCA?IEI ?I CERCETĂRII"31. ORDIN 5972 08/11/2020

ORDIN nr. 5.972 din 8 noiembrie 2020pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar

EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1047 din 09 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 09 noiembrie 2020  32. ORDIN 5863 22/10/2020

  ORDIN nr. 5.863 din 22 octombrie 2020pentru retragerea acreditării Şcolii doctorale Drept din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1038 din 06 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 06 noiembrie 2020  33. ORDIN 5864 22/10/2020

  ORDIN nr. 5.864 din 22 octombrie 2020pentru retragerea acreditării Şcolii doctorale Ordine publică şi siguranţă naţională din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1038 din 06 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 06 noiembrie 2020  34. ORDIN 5867 22/10/2020

  ORDIN nr. 5.867 din 22 octombrie 2020privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1038 din 06 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 06 noiembrie 2020  35. METODOLOGIE 22/10/2020

  METODOLOGIE din 22 octombrie 2020de monitorizare specială a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1038 din 06 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 06 noiembrie 2020  36. ORDIN 5924 03/11/2020

  ORDIN nr. 5.924 din 3 noiembrie 2020pentru suspendarea prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1041 din 06 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 06 noiembrie 2020  37. ORDIN 5767 15/10/2020

  ORDIN nr. 5.767 din 15 octombrie 2020privind acreditarea, organizarea şi desfăşurarea programelor de formare continuă destinate personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 980 din 23 octombrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 23 octombrie 2020

  ACT ABROGAT  38. ORDIN 5736 13/10/2020

  ORDIN nr. 5.736 din 13 octombrie 2020privind modificarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.473/2017

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 967 din 21 octombrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 21 octombrie 2020  39. ORDIN 5737 13/10/2020

  ORDIN nr. 5.737 din 13 octombrie 2020privind subvenţionarea unor cheltuieli prin derogare de la prevederile art. 3 şi 4 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.130/2019 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenţiilor cămine-cantine pentru instituţiile de învăţământ superior de stat din România

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 967 din 21 octombrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 21 octombrie 2020  40. ORDIN 5708 08/10/2020

  ORDIN nr. 5.708 din 8 octombrie 2020privind desemnarea membrilor Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 952 din 16 octombrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 16 octombrie 2020

  ACT ABROGAT