Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL AFACERILOR INTERNE"31. ORDIN 189 05/12/2023

ORDIN nr. 189 din 5 decembrie 2023pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.454/2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare şi ale celui de înregistrare

EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1134 din 15 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 15 decembrie 2023  32. ORDIN 187 04/12/2023

  ORDIN nr. 187 din 4 decembrie 2023privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 137/2018 pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice şi bunuri materiale necesare Instituţiei Prefectului

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1105 din 08 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 08 decembrie 2023  33. ORDIN 168 09/10/2023

  ORDIN nr. 168 din 9 octombrie 2023privind aprobarea Procedurii de cooperare instituţională între organele de poliţie, serviciile publice de asistenţă socială şi unităţile medicale pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 225 alin. (2)-(4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1087 din 04 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 04 decembrie 2023  34. PROCEDURA 09/10/2023

  PROCEDURĂ din 9 octombrie 2023de cooperare instituţională între organele de poliţie, serviciile publice de asistenţă socială şi unităţile medicale pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 225 alin. (2)-(4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1087 din 04 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 04 decembrie 2023  35. ORDIN 186 27/11/2023

  ORDIN nr. 186 din 27 noiembrie 2023pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor militare, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1077 din 28 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 28 noiembrie 2023  36. ORDIN 183 17/11/2023

  ORDIN nr. 183 din 17 noiembrie 2023privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, şi preoţi militari

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1052 din 21 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 21 noiembrie 2023  37. ORDIN 184 17/11/2023

  ORDIN nr. 184 din 17 noiembrie 2023privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1052 din 21 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 21 noiembrie 2023  38. REGULAMENT 19/10/2023

  REGULAMENT din 19 octombrie 2023privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de cutremur

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1038 din 15 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 15 noiembrie 2023  39. ORDIN 170 19/10/2023

  ORDIN nr. 170 din 19 octombrie 2023pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de cutremur

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1038 din 15 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 15 noiembrie 2023  40. INSTRUCTIUNI 171 18/10/2023

  INSTRUCŢIUNI nr. 171 din 18 octombrie 2023pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 982 din 30 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 2023