Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂ?II"31. ORDIN 3810 10/11/2023

ORDIN nr. 3.810 din 10 noiembrie 2023pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1030 din 13 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 13 noiembrie 2023  32. ORDIN 3722 02/11/2023

  ORDIN nr. 3.722 din 2 noiembrie 2023pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1026 din 10 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 10 noiembrie 2023  33. ORDIN 3787 08/11/2023

  ORDIN nr. 3.787 din 8 noiembrie 2023privind aprobarea Planului de acţiune pentru definirea şi organizarea reţelei de centre integrate de diagnostic şi tratament al cazurilor de oncologie pediatrică

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1023 din 09 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 09 noiembrie 2023  34. ANEXA 13/10/2023

  ANEXĂ din 13 octombrie 2023pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.673/2023 privind aprobarea Ghidului de finanţare pentru pentru Reforma 3. Dezvoltarea capacităţii pentru managementul serviciilor de sănătate şi managementul resurselor umane din sănătate din cadrul Pilonului V: Sănătate şi rezilienţă instituţională - Componenta 12: Sănătate I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1017 din 08 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 08 noiembrie 2023  35. ORDIN 3507 13/10/2023

  ORDIN nr. 3.507 din 13 octombrie 2023pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.673/2023 privind aprobarea Ghidului de finanţare pentru Reforma 3. Dezvoltarea capacităţii pentru managementul serviciilor de sănătate şi managementul resurselor umane din sănătate din cadrul Pilonului V: Sănătate şi rezilienţă instituţională - Componenta 12: Sănătate I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1017 din 08 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 08 noiembrie 2023  36. ORDIN 3509 13/10/2023

  ORDIN nr. 3.509 din 13 octombrie 2023privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.182/2022 pentru aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiţia specifică I1.1 Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistenţă medicală primară din cadrul pilonului V: Sănătate şi rezilienţă instituţională - componenta 12: Sănătate - investiţia I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1017 din 08 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 08 noiembrie 2023  37. ANEXA 13/10/2023

  ANEXĂ din 13 octombrie 2023privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.182/2022 pentru aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiţia specifică I1.1 Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistenţă medicală primară din cadrul pilonului V: Sănătate şi rezilienţă instituţională - componenta 12: Sănătate - investiţia I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1017 din 08 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 08 noiembrie 2023  38. ORDIN 3675 31/10/2023

  ORDIN nr. 3.675 din 31 octombrie 2023pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 607/2019 privind aprobarea listei vaccinurilor achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate pentru care nu se datorează contribuţii trimestriale calculate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1010 din 07 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 07 noiembrie 2023  39. ORDIN 3674 31/10/2023

  ORDIN nr. 3.674 din 31 octombrie 2023pentru completarea art. 3 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3.301/791/2023 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 3^1 alin. (1) din cap. II al anexei nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1007 din 06 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 06 noiembrie 2023  40. ORDIN 3720 01/11/2023

  ORDIN nr. 3.720 din 1 noiembrie 2023pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 774/2023

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1007 din 06 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 06 noiembrie 2023