Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂ?II"31. ORDIN 3437 11/06/2024

ORDIN nr. 3.437 din 11 iunie 2024privind aprobarea cuantumului tarifelor încasate de Academia de Ştiinţe Medicale pentru avizele emise de Comisia Naţională de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 560 din 17 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 17 iunie 2024  32. ORDIN 3433 11/06/2024

  ORDIN nr. 3.433 din 11 iunie 2024privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea avizului de oportunitate în vederea implementării proiectelor de investiţii în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităţilor sanitare publice cu finanţare din Programul Sănătate

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 561 din 17 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 17 iunie 2024  33. METODOLOGIE 11/06/2024

  METODOLOGIE din 11 iunie 2024pentru acordarea avizului de oportunitate în vederea implementării proiectelor de investiţii în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităţilor sanitare publice cu finanţare din Programul Sănătate

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 561 din 17 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 17 iunie 2024  34. ORDIN 3369 07/06/2024

  ORDIN nr. 3.369 din 7 iunie 2024pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 562 din 17 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 17 iunie 2024  35. ORDIN 3503 12/06/2024

  ORDIN nr. 3.503 din 12 iunie 2024pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 3.474/2022 privind aprobarea Ghidului de finanţare pentru beneficiarii preselectaţi în cadrul apelului de proiecte competitiv - cod apel: MS-0212, pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, componenta 12: Sănătate, investiţia: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice, investiţia specifică: I2.1 - Infrastructură spitalicească publică nouă şi investiţia specifică: I2.2 - Echipamente şi aparatură medicală, aferent Planului naţional de redresare şi rezilienţă

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 555 din 14 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 14 iunie 2024  36. ORDIN 3436 11/06/2024

  ORDIN nr. 3.436 din 11 iunie 2024privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 553 din 13 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 13 iunie 2024  37. ORDIN 3202 05/06/2024

  ORDIN nr. 3.202 din 5 iunie 2024pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 533 din 07 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 07 iunie 2024  38. ANEXA 29/05/2024

  ANEXĂ din 29 mai 2024privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 518 din 04 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 04 iunie 2024  39. ORDIN 2890 29/05/2024

  ORDIN nr. 2.890 din 29 mai 2024privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 518 din 04 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 04 iunie 2024  40. LISTA 31/05/2024

  LISTA din 31 mai 2024aferentă trimestrului I 2024, ce conţine clasificarea medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piaţă în România, raportate de furnizorii de servicii medicale şi de medicamente la casele de asigurări de sănătate şi validate de acestea, suportate din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, în medicamente de tip I şi tip II, potrivit prevederilor art. 3^8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările şi completările ulterioare

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 519 din 04 iunie 2024

  Data intrarii in vigoare: 04 iunie 2024