Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂŢII"31. ORDIN 1328 10/05/2022

ORDIN nr. 1.328 din 10 mai 2022pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea activităţii de control şi supraveghere a operaţiunilor cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope prevăzute în tabelele I, II şi III din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, care sunt utilizate în medicina veterinară, autorizarea pentru depozitarea, comercializarea şi distrugerea preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară, a modelului formularului de prescripţie medical-veterinară şi a modului de utilizare a acesteia, precum şi a listei preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară

EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 499 din 20 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 20 mai 2022  32. PROCEDURA 10/05/2022

  PROCEDURĂ din 10 mai 2022privind exercitarea activităţii de control şi supraveghere a operaţiunilor cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope prevăzute în tabelele I, II şi III din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, care sunt utilizate în medicina veterinară, autorizarea pentru depozitarea, comercializarea şi distrugerea preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară, modelul formularului de prescripţie medical-veterinară şi modul de utilizare a acesteia, precum şi lista preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 499 din 20 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 20 mai 2022  33. REGULAMENT 13/05/2022

  REGULAMENT din 13 mai 2022de organizare şi funcţionare al Institutului de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 19 mai 2022  34. ORDIN 1402 13/05/2022

  ORDIN nr. 1.402 din 13 mai 2022pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" Iaşi

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 495 din 19 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 19 mai 2022  35. ORDIN 1405 13/05/2022

  ORDIN nr. 1.405 din 13 mai 2022privind completarea metodologiei de încadrare a riscului infecţios pentru persoanele decedate cu boli infecţioase, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.533/2017

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 497 din 19 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 19 mai 2022  36. ORDIN 1392 13/05/2022

  ORDIN nr. 1.392 din 13 mai 2022pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 964/2022

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 493 din 18 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 18 mai 2022  37. LISTA 16/05/2022

  LISTĂ din 16 mai 2022aferentă trimestrului I 2022, ce conţine clasificarea medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piaţă în România

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 492 din 18 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 18 mai 2022  38. ORDIN 1407 16/05/2022

  ORDIN nr. 1.407 din 16 mai 2022pentru aplicarea în trimestrul I 2022 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 492 din 18 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 18 mai 2022  39. ATRIBUTII 04/05/2022

  ATRIBUȚIILE din 4 mai 2022Comisiei de soluţionare a contestaţiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 487 din 17 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 17 mai 2022  40. ORDIN 1327 10/05/2022

  ORDIN nr. 1.327 din 10 mai 2022pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 488 din 17 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 01 iunie 2022