Rezultate căutare pentru

Emitent: "CASA NA?IONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE"31. ORDIN 1162 28/11/2023

ORDIN nr. 1.162 din 28 noiembrie 2023pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1123 din 13 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 13 decembrie 2023  32. ANEXA 06/12/2023

  ANEXE din 6 decembrie 2023pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1112 din 11 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 11 decembrie 2023  33. ORDIN 1181 06/12/2023

  ORDIN nr. 1.181 din 6 decembrie 2023pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1112 din 11 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 11 decembrie 2023  34. ORDIN 697 24/08/2023

  ORDIN nr. 697 din 24 august 2023privind aprobarea Procedurii de cooperare instituţională între organele de poliţie, serviciile publice de asistenţă socială şi unităţile medicale pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 225 alin. (2)-(4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1087 din 04 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 04 decembrie 2023  35. PROCEDURA 24/08/2023

  PROCEDURĂ din 24 august 2023de cooperare instituţională între organele de poliţie, serviciile publice de asistenţă socială şi unităţile medicale pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 225 alin. (2)-(4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1087 din 04 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 04 decembrie 2023  36. ORDIN 1157 27/11/2023

  ORDIN nr. 1.157 din 27 noiembrie 2023pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 516/2023 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1090 din 04 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 04 decembrie 2023  37. ORDIN 1156 27/11/2023

  ORDIN nr. 1.156 din 27 noiembrie 2023privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1082 din 29 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 29 noiembrie 2023  38. ORDIN 1106 15/11/2023

  ORDIN nr. 1.106 din 15 noiembrie 2023pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1074 din 28 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 28 noiembrie 2023  39. ORDIN 1008 31/10/2023

  ORDIN nr. 1.008 din 31 octombrie 2023pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1030 din 13 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 13 noiembrie 2023  40. ORDIN 1007 30/10/2023

  ORDIN nr. 1.007 din 30 octombrie 2023privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 234/2022 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1025 din 10 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 10 noiembrie 2023