Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MUNCII ?I SOLIDARITĂ?II SOCIALE"381. ORDIN 462 12/07/2001

 ORDIN nr. 462 din 12 iulie 2001
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea mobilei din lemn, inclusiv a celei tapiţate

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 7 septembrie 2001

Data intrarii in vigoare: 07 septembrie 2001382. ORDIN 463 12/07/2001

 ORDIN nr. 463 din 12 iulie 2001
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice în medii normale

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 7 septembrie 2001

Data intrarii in vigoare: 07 septembrie 2001383. ORDIN 464 12/07/2001

 ORDIN nr. 464 din 12 iulie 2001
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor şi altele

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 7 septembrie 2001

Data intrarii in vigoare: 07 septembrie 2001384. ORDIN 518 06/08/2001

 ORDIN nr. 518 din 6 august 2001
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 14 august 2001

Data intrarii in vigoare: 14 august 2001385. ORDIN 500 18/07/2001

 ORDIN nr. 500 din 18 iulie 2001
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II 2001

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 6 august 2001

Data intrarii in vigoare: 06 august 2001386. ORDIN 4079 23/07/2001

 ORDIN nr. 4.079 din 23 iulie 2001
privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 6 august 2001

Data intrarii in vigoare: 06 august 2001387. ORDIN 395 06/06/2001

 ORDIN nr. 395 din 6 iunie 2001
privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente de joasă tensiune

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 12 iulie 2001

Data intrarii in vigoare: 12 iulie 2001

ACT ABROGAT388. ORDIN 398 08/06/2001

 ORDIN nr. 398 din 8 iunie 2001
privind împuternicirea organelor de executare ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii sa desfăşoare activităţi de executare silită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 9 iulie 2001

Data intrarii in vigoare: 09 iulie 2001389. ORDIN 2502 10/05/2001

 ORDIN nr. 2.502 din 10 mai 2001
privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 26 iunie 2001

Data intrarii in vigoare: 26 iunie 2001390. ORDIN 352 07/05/2001

 ORDIN nr. 352 din 7 mai 2001
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 7 iunie 2001

Data intrarii in vigoare: 07 iunie 2001