Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MUNCII ?I SOLIDARITĂ?II SOCIALE"371. NORMA 07/05/2001

 NORME din 7 mai 2001
de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 7 iunie 2001

Data intrarii in vigoare: 07 iunie 2001372. ORDIN 238 17/04/2001

 ORDIN nr. 238 din 17 aprilie 2001
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea şi transportul apei grele

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 4 iunie 2001

Data intrarii in vigoare: 04 iunie 2001373. ORDIN 239 17/04/2001

 ORDIN nr. 239 din 17 aprilie 2001
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru vinificaţie, fabricarea alcoolului, băuturilor alcoolice, berii, drojdiei, amidonului, glucozei şi a apei minerale

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 4 iunie 2001

Data intrarii in vigoare: 04 iunie 2001374. NORMA 2443 24/04/2001

 NORME METODOLOGICE nr. 2.443 din 24 aprilie 2001
privind acordarea de credite din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj în baza Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 1 iunie 2001

Data intrarii in vigoare: 01 iunie 2001

ACT ABROGAT375. ORDIN 240 17/04/2001

 ORDIN nr. 240 din 17 aprilie 2001
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru exploatarea şi prelucrarea sării

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 31 mai 2001

Data intrarii in vigoare: 31 mai 2001376. ORDIN 364 14/05/2001

 ORDIN nr. 364 din 14 mai 2001
privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 18 mai 2001

Data intrarii in vigoare: 18 mai 2001377. ORDIN 340 04/05/2001

 ORDIN nr. 340 din 4 mai 2001
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 mai 2001

Data intrarii in vigoare: 10 mai 2001

ACT ABROGAT378. NORMA 04/05/2001

 NORMA din 4 mai 2001
de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 10 mai 2001

Data intrarii in vigoare: 10 mai 2001

ACT ABROGAT379. ORDIN 198 02/04/2001

 ORDIN nr. 198 din 2 aprilie 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura, criteriile şi competentele de acordare a înlesnirilor la plata creanţelor bugetare administrate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 2 mai 2001

Data intrarii in vigoare: 02 mai 2001380. NORMA 02/04/2001

 NORME METODOLOGICE din 2 aprilie 2001
privind procedura, criteriile şi competentele de acordare a înlesnirilor la plata creanţelor bugetare administrate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 2 mai 2001

Data intrarii in vigoare: 02 mai 2001