Rezultate căutare pentru

Titlul contine "situatii de urgenta"361. HG 225 16/02/2006

 HOTĂRÂRE nr. 225 din 16 februarie 2006
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Zagreb la 2 noiembrie 2005 şi, respectiv, la Bucureşti la 22 noiembrie 2005, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 6 martie 2006

Data intrarii in vigoare: 06 martie 2006362. AMENDAMENT 22/11/2005

 AMENDAMENT LA ACORDUL DE ÎMPRUMUT din 22 noiembrie 2005
convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Zagreb la 2 noiembrie 2005 şi, respectiv, la Bucureşti la 22 noiembrie 2005, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004

EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 6 martie 2006

Data intrarii in vigoare: 06 martie 2006363. DECRET 136 15/03/2004

 DECRET nr. 136 din 15 martie 2004
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu (FGM), privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată României, pentru pregătirea proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii dezastrelor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnată la Zagreb la 28 iulie 2003 şi la Bucureşti la 15 octombrie 2003

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 24 martie 2004

Data intrarii in vigoare: 24 martie 2004364. ORDIN 286 08/12/2006

 ORDIN nr. 286 din 8 decembrie 2006
privind aprobarea Instrucţiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului şi Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactivă a produselor alimentare şi furajere, după un accident nuclear sau în caz de urgenţă radiologică, la condiţiile speciale de export al produselor alimentare şi furajere, ca urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a altor situaţii de urgenţă radiologică, precum şi la condiţiile care guvernează importurile produselor agricole originare din alte ţări, ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electrică de la Cernobîl

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 19 ianuarie 2007

Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2007365. STANDARD 03/01/2019

STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate şi pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general destinate persoanelor adulte, aplicabile pentru următoarele categorii de servicii sociale: Centre de suport pentru situaţii de urgenţă/de criză, cod 8899 CZ-PN-II, Centre de zi de consiliere şi informare, cod 8899 CZ-PN-III, Servicii de asistenţă comunitară, cod 8899 CZ-PN-V, Servicii de intervenţie în stradă, cod 8899 SIS-I şi 8899 SIS-II, Servicii mobile de acordare a hranei-masa pe roţi, cod 8899 CPDH-II, respectiv pentru: centre de zi pentru persoane toxico-dependente pentru persoane cu diferite adicţii: droguri, alcool, alte substanţe toxice, etc., coduri de la 8899 CZ-AD-I la 8899 CZ-AD-IV, centre de primire şi cazare pentru solicitanţii de azil şi persoane care au primit o formă protecţie în România, cod 8899 CPCSA, centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală, cod 8710 CRMS-I şi cod 8710 CRMS-II, centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane victime ale traficului de persoane, cod 8790 CR-VTP-I şi 8790 CR-VTP-II, centre rezidenţiale de recuperare/reabilitare socială şi dezintoxicare pentru persoane cu diferite adicţii: droguri, alcool, alte substanţe toxice; centre rezidenţiale de reabilitare socială pentru adicţii, cod 8720 CR-AD-I şi centre rezidenţiale de tip comunitate terapeutică, cod 8720 CR-AD-1I

EMITENT
 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 121 din 15 februarie 2019

  Data intrarii in vigoare: 15 februarie 2019  366. DECIZIE 10 28/06/2018

  DECIZIA nr. 10 din 16 aprilie 2018referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 23 alin. (3) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare, art. 20 din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari, cu modificările ulterioare, art. 15 alin. (2) şi (3), art. 16, art. 17 şi art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 2 alin. (2) teza întâi, art. 5 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 1, art. 4-6 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare

  EMITENT
 • Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 536 din 28 iunie 2018

  Data intrarii in vigoare: 28 iunie 2018