Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MUNCII ?I SOLIDARITĂ?II SOCIALE"341. ORDIN 141 19/03/2002

 ORDIN nr. 141 din 19 martie 2002
privind emiterea legitimaţiilor speciale pentru organele de control proprii ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi pentru organele sale teritoriale

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 19 aprilie 2002

Data intrarii in vigoare: 19 aprilie 2002342. NORMA 394 26/03/2002

 NORME METODOLOGICE nr. 394 din 26 martie 2002
privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii avantajoase întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 15 aprilie 2002

Data intrarii in vigoare: 15 aprilie 2002

ACT ABROGAT343. ORDIN 139 12/03/2002

 ORDIN nr. 139 din 12 martie 2002
privind aprobarea formularului tipizat al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, destinat utilizării în activitatea de control în domeniul muncii şi solidarităţii sociale

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 1 aprilie 2002

Data intrarii in vigoare: 01 aprilie 2002344. ORDIN 132 12/03/2002

 ORDIN nr. 132 din 12 martie 2002
privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 21 martie 2002

Data intrarii in vigoare: 21 martie 2002345. ORDIN 111 25/02/2002

 ORDIN nr. 111 din 25 februarie 2002
pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 18 martie 2002

Data intrarii in vigoare: 18 martie 2002

ACT ABROGAT346. PROCEDURA 25/02/2002

 PROCEDURA din 25 februarie 2002
privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 18 martie 2002

Data intrarii in vigoare: 18 martie 2002

ACT ABROGAT347. ORDIN 110 25/02/2002

 ORDIN nr. 110 din 25 februarie 2002
pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 18 martie 2002

Data intrarii in vigoare: 18 martie 2002

ACT ABROGAT348. PROCEDURA 25/02/2002

 PROCEDURA din 25 februarie 2002
privind declararea lunară de către angajatori a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 18 martie 2002

Data intrarii in vigoare: 18 martie 2002

ACT ABROGAT349. ORDIN 46 30/01/2002

 ORDIN nr. 46 din 30 ianuarie 2002
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2002

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 15 februarie 2002

Data intrarii in vigoare: 15 februarie 2002350. ORDIN 15 08/01/2002

 ORDIN nr. 15 din 8 ianuarie 2002
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 343/399/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind eliberarea certificatelor de concediu medical în baza cărora se acordă indemnizaţiile de asigurări sociale

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 12 februarie 2002

Data intrarii in vigoare: 12 februarie 2002

ACT ABROGAT