Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MUNCII ?I SOLIDARITĂ?II SOCIALE"331. ORDIN 138 12/03/2002

 ORDIN nr. 138 din 12 martie 2002
privind echivalarea nivelurilor de calificare din învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi vocaţională - şi postliceal

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 iunie 2002

Data intrarii in vigoare: 11 iunie 2002332. ORDIN 137 12/03/2002

 ORDIN nr. 137 din 12 martie 2002
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a învăţământului profesional şi postliceal

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 4 iunie 2002

Data intrarii in vigoare: 04 iunie 2002333. METODOLOGIE 12/03/2002

 METODOLOGIE din 12 martie 2002
de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a învăţământului profesional şi postliceal

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 4 iunie 2002

Data intrarii in vigoare: 04 iunie 2002334. ORDIN 237 20/05/2002

 ORDIN nr. 237 din 20 mai 2002
pentru aprobarea Listei cuprinzând meseriile şi activităţile simple

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 30 mai 2002

Data intrarii in vigoare: 30 mai 2002

ACT ABROGAT335. ORDIN 216 08/05/2002

 ORDIN nr. 216 din 8 mai 2002
pentru aprobarea Procedurii şi competentelor de acordare a înlesnirilor la plata creanţelor bugetare administrate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 21 mai 2002

Data intrarii in vigoare: 21 mai 2002336. PROCEDURA 08/05/2002

 PROCEDURA ŞI COMPETENTELE din 8 mai 2002
de acordare a înlesnirilor la plata creanţelor bugetare administrate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 21 mai 2002

Data intrarii in vigoare: 21 mai 2002337. SISTEM 15/04/2002

 SISTEMUL DE INDICATORI STATISTICI din 15 aprilie 2002
ai pieţei muncii şi metodologia de calcul al acestora

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 16 mai 2002

Data intrarii in vigoare: 16 mai 2002338. ORDIN 153 19/03/2002

 ORDIN nr. 153 din 19 martie 2002
pentru modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 184/395/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 16 mai 2002

Data intrarii in vigoare: 16 mai 2002

ACT ABROGAT339. ORDIN 187 15/04/2002

 ORDIN nr. 187 din 15 aprilie 2002
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul prin conducte al gazelor naturale

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 16 mai 2002

Data intrarii in vigoare: 16 mai 2002340. ORDIN 186 15/04/2002

 ORDIN nr. 186 din 15 aprilie 2002
privind aprobarea Sistemului de indicatori statistici ai pieţei muncii şi metodologia de calcul al acestora

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 16 mai 2002

Data intrarii in vigoare: 16 mai 2002