Rezultate căutare pentru

Titlul contine "situatii de urgenta"321. ORDIN 2974 13/12/2011

 ORDIN nr. 2.974 din 13 decembrie 2011
pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 833/3.159/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axele prioritare "Dezvoltare economică şi socială" şi "Protecţia mediului şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă" din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România - Serbia

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011

Data intrarii in vigoare: 27 decembrie 2011322. ORDIN 885 11/11/2011

 ORDIN nr. 885 din 11 noiembrie 2011
pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 833/3.159/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru axele prioritare "Dezvoltare economică şi socială" şi "Protecţia mediului şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă" din cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România - Serbia

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 27 decembrie 2011

Data intrarii in vigoare: 27 decembrie 2011323. ORDIN 761 08/03/2010

 ORDIN nr. 761 din 8 martie 2010
pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 15 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 15 martie 2010324. ORDIN 965 05/02/2010

 ORDIN nr. 965 din 5 februarie 2010
pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 15 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 15 martie 2010325. ORDIN 3363 11/12/2009

 ORDIN nr. 3.363 din 11 decembrie 2009
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Mediu", domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea infrastructurii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă", pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 23 decembrie 2009

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 2009326. HG 1588 04/12/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.588 din 4 decembrie 2008
privind transmiterea unei suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Vasile Goldiş" Arad în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 10 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 10 decembrie 2008327. HG 873 01/08/2007

 HOTĂRÂRE nr. 873 din 1 august 2007
pentru aprobarea Acordului de cofinanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare privind implementarea proiectului "Întărirea capacităţii Guvernului României de a gestiona situaţiile dificile generate de dezastre naturale - Dezvoltarea capacităţii pentru situaţii de urgenţă (CDES)", semnat la Bucureşti la 4 aprilie 2007 şi la 2 mai 2007

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 11 septembrie 2007

Data intrarii in vigoare: 11 septembrie 2007328. AMENDAMENT 03/08/2006

 AMENDAMENT din 3 august 2006
prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 3 august 2006 şi la Zagreb la 12 septembrie 2006, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă,

EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2007

Data intrarii in vigoare: 18 iunie 2007329. AMENDAMENT 03/04/2007

 AMENDAMENT din 3 aprilie 2007
între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004

EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2007

Data intrarii in vigoare: 18 iunie 2007330. ACORD 26/05/2004

 ACORD din 26 mai 2004
de asistenţă financiară nerambursabilă din Fondul Facilităţii Globale de Mediu (Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu*)

EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 13 octombrie 2004

Data intrarii in vigoare: 13 octombrie 2004