Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MUNCII ?I SOLIDARITĂ?II SOCIALE"321. ORDIN 86 02/02/2006

 ORDIN nr. 86 din 2 februarie 2006
pentru modificarea şi completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 10 februarie 2006

Data intrarii in vigoare: 10 februarie 2006322. ORDIN 204 03/06/2003

 ORDIN nr. 204 din 3 iunie 2003
privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate pentru asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 25 iunie 2003

Data intrarii in vigoare: 25 iunie 2003

ACT ABROGAT323. ORDIN 186 28/05/2003

 ORDIN nr. 186 din 28 mai 2003
pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea şi arhivarea certificatelor de calificare şi a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 284/4.248/2002

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 19 iunie 2003

Data intrarii in vigoare: 19 iunie 2003324. ORDIN 182 27/05/2003

 ORDIN nr. 182 din 27 mai 2003
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul urban cu tracţiune electrică (tramvai, troleibuz) şi instalaţii aferente, exploatare şi întreţinere

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 5 iunie 2003

Data intrarii in vigoare: 05 iunie 2003325. ORDIN 91 27/03/2003

 ORDIN nr. 91 din 27 martie 2003
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. Bucureşti şi al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 5 iunie 2003

Data intrarii in vigoare: 05 iunie 2003326. ORDIN 173 27/05/2003

 ORDIN nr. 173 din 27 mai 2003
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru exploatări şi transporturi forestiere

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 5 iunie 2003

Data intrarii in vigoare: 05 iunie 2003327. ORDIN 174 27/05/2003

 ORDIN nr. 174 din 27 mai 2003
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru industria confecţiilor din textile, blana şi piele

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 5 iunie 2003

Data intrarii in vigoare: 05 iunie 2003328. ORDIN 180 27/05/2003

 ORDIN nr. 180 din 27 mai 2003
pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se interneaza în unităţi de asistenţă medico-sociale

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 3 iunie 2003

Data intrarii in vigoare: 03 iunie 2003329. ORDIN 146 06/05/2003

 ORDIN nr. 146 din 6 mai 2003
privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparenta informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante" al cărţii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 8 mai 2003

Data intrarii in vigoare: 08 mai 2003330. INSTRUCTIUNI 06/05/2003

 INSTRUCŢIUNI din 6 mai 2003
de aplicare a prevederilor titlului I "Transparenta informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante" al cărţii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 8 mai 2003

Data intrarii in vigoare: 08 mai 2003