Rezultate căutare pentru

Emitent: "PRE?EDINTELE ROMÂNIEI"31511. DECRET 204 27/05/1996

 DECRET nr. 204 din 27 mai 1996
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Belgrad la 28 noiembrie 1995

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 112 din 31 mai 1996

Data intrarii in vigoare: 31 mai 199631512. DECRET 206 27/05/1996

 DECRET nr. 206 din 27 mai 1996
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea Convenţiei privind aviaţia civilă internaţionala, semnat la Montreal la 6 octombrie 1980 (articolul 83 bis)

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 112 din 31 mai 1996

Data intrarii in vigoare: 31 mai 199631513. DECRET 207 27/05/1996

 DECRET nr. 207 din 27 mai 1996
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adiţional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de altă parte

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 112 din 31 mai 1996

Data intrarii in vigoare: 31 mai 199631514. DECRET 12 30/01/1996

 DECRET nr. 12 din 30 ianuarie 1996
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului adiţional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de altă parte

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 112 din 31 mai 1996

Data intrarii in vigoare: 31 mai 199631515. DECRET 410 27/12/1995

 DECRET nr. 410 din 27 decembrie 1995
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului referitor la amendarea Convenţiei privind aviaţia civilă internaţionala, semnat la Montreal la 6 octombrie 1980 (articolul 83 bis)

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 112 din 31 mai 1996

Data intrarii in vigoare: 31 mai 199631516. DECRET 202 27/05/1996

 DECRET nr. 202 din 27 mai 1996
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bolivia, semnat la Bucureşti la 9 octombrie 1995

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 30 mai 1996

Data intrarii in vigoare: 30 mai 199631517. DECRET 203 27/05/1996

 DECRET nr. 203 din 27 mai 1996
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Liban, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 1994

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 30 mai 1996

Data intrarii in vigoare: 30 mai 199631518. DECRET 205 27/05/1996

 DECRET nr. 205 din 27 mai 1996
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Bolivia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 9 octombrie 1995

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 30 mai 1996

Data intrarii in vigoare: 30 mai 199631519. DECRET 4 16/01/1996

 DECRET nr. 4 din 16 ianuarie 1996
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Republica Bolivia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 9 octombrie 1995

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 30 mai 1996

Data intrarii in vigoare: 30 mai 199631520. DECRET 200 27/05/1996

 DECRET nr. 200 din 27 mai 1996
privind eliberarea din funcţie a unor procurori

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 109 din 29 mai 1996

Data intrarii in vigoare: 29 mai 1996