Rezultate căutare pentru

Tipul documentului "ORDONAN?Ă DE URGEN?Ă"

Data semnării de la (an/luna/zi): "2003/01/01"

Data semnării până la (an/luna/zi): "2014/12/31"21. OUG 21 02/04/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 21 din 2 aprilie 2003
pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 10 aprilie 2003

Data intrarii in vigoare: 10 aprilie 200322. OUG 22 02/04/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 22 din 2 aprilie 2003
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003

Data intrarii in vigoare: 11 aprilie 2003

ACT ABROGAT23. OUG 23 10/04/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 10 aprilie 2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pentru modificarea art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2003

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003

Data intrarii in vigoare: 14 aprilie 2003

ACT ABROGAT24. OUG 24 10/04/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 10 aprilie 2003
privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 aprilie 2003

Data intrarii in vigoare: 16 aprilie 200325. OUG 25 18/04/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 18 aprilie 2003
pentru modificarea şi completarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 22 aprilie 2003

Data intrarii in vigoare: 22 aprilie 200326. OUG 26 18/04/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 18 aprilie 2003
pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2002 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 1 aprilie 2003

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 23 aprilie 2003

Data intrarii in vigoare: 23 aprilie 200327. OUG 28 18/04/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 28 din 18 aprilie 2003
privind vânzarea unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A.

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 25 aprilie 2003

Data intrarii in vigoare: 25 aprilie 200328. OUG 29 24/04/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 24 aprilie 2003
pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuita, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţa totală de până la 2,5 ha

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 25 aprilie 2003

Data intrarii in vigoare: 25 aprilie 200329. OUG 27 18/04/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 18 aprilie 2003
privind procedura aprobării tacite

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 25 aprilie 2003

Data intrarii in vigoare: 10 mai 200330. OUG 30 24/04/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 30 din 24 aprilie 2003
pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 25 aprilie 2003

Data intrarii in vigoare: 01 mai 2003

ACT ABROGAT