Rezultate căutare pentru

Emitent: "COMISIA NA?IONALĂ A VALORILOR MOBILIARE"21. REGULAMENT 8 01/10/2012

 REGULAMENT nr. 8 din 1 octombrie 2012
pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2004 privind organizarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2004

EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 3 octombrie 2012

Data intrarii in vigoare: 03 octombrie 201222. ORDIN 99 03/09/2012

 ORDIN nr. 99 din 3 septembrie 2012
privind aprobarea Regulamentului nr. 6/2012 pentru aplicarea art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 7 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 07 septembrie 201223. REGULAMENT 6 03/09/2012

 REGULAMENT nr. 6 din 3 septembrie 2012
pentru aplicarea art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 7 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 07 septembrie 201224. ORDIN 87 09/07/2012

 ORDIN nr. 87 din 9 iulie 2012
pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 5/2012 privind forma, conţinutul şi modul de prezentare a documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare

EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 1 august 2012

Data intrarii in vigoare: 01 august 201225. INSTRUCTIUNI 5 09/07/2012

 INSTRUCŢIUNI nr. 5 din 2012
privind forma, conţinutul şi modul de prezentare a documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare

EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 1 august 2012

Data intrarii in vigoare: 01 august 201226. ORDIN 84 27/06/2012

 ORDIN nr. 84 din 27 iunie 2012
pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 3/2012 de modificare a Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 5 iulie 2012

Data intrarii in vigoare: 05 iulie 201227. INSTRUCTIUNI 3 27/06/2012

 INSTRUCŢIUNEA nr. 3 din 2012
de modificare a Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 5 iulie 2012

Data intrarii in vigoare: 05 iulie 201228. ORDIN 53 09/04/2012

 ORDIN nr. 53 din 9 aprilie 2012
privind aprobarea Regulamentului nr. 5/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010

EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 13 aprilie 2012

Data intrarii in vigoare: 13 aprilie 201229. REGULAMENT 5 09/04/2012

 REGULAMENT nr. 5 din 9 aprilie 2012
pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010

EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 13 aprilie 2012

Data intrarii in vigoare: 13 aprilie 201230. ORDIN 48 28/03/2012

 ORDIN nr. 48 din 28 martie 2012
pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2012 privind aplicarea art. 36 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi a unor prevederi din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agenţiile de rating de credit

EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 5 aprilie 2012

Data intrarii in vigoare: 05 aprilie 2012