Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI"21. ORDIN 2685 28/12/2023

ORDIN nr. 2.685 din 28 decembrie 2023privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 649/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat "Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice"

EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 39 din 17 ianuarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 17 ianuarie 2024  22. ORDIN 2672 27/12/2023

  ORDIN nr. 2.672 din 27 decembrie 2023pentru modificarea şi completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1181 din 28 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 2023  23. ORDIN 2564 11/12/2023

  ORDIN nr. 2.564 din 11 decembrie 2023pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.259/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1162 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 21 decembrie 2023  24. ORDIN 2610 13/12/2023

  ORDIN nr. 2.610 din 13 decembrie 2023pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2028 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1164 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 21 decembrie 2023  25. ORDIN 2201 10/10/2023

  ORDIN nr. 2.201 din 10 octombrie 2023pentru aprobarea Procedurii privind stingerea, prin compensare, a creanţelor fiscale ale contribuabililor, certe, lichide şi exigibile faţă de bugetele locale, stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, cu obligaţiile fiscale/bugetare datorate bugetului de stat, precum şi schimbul de informaţii între organele fiscale locale şi organele fiscale centrale

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1116 din 12 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 12 decembrie 2023  26. PROCEDURA 10/10/2023

  PROCEDURĂ din 10 octombrie 2023privind stingerea, prin compensare, a creanţelor fiscale ale contribuabililor, certe, lichide şi exigibile faţă de bugetele locale, stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, cu obligaţiile fiscale/bugetare datorate bugetului de stat, precum şi schimbul de informaţii între organele fiscale locale şi organele fiscale centrale

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1116 din 12 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 12 decembrie 2023  27. ORDIN 2398 10/11/2023

  ORDIN nr. 2.398 din 10 noiembrie 2023pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 6.424/2022/20.129/2023/2.257/2022/3.976/2022/25/2023 privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate şi de calitate pentru educaţia timpurie

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1105 din 08 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 08 decembrie 2023  28. ORDIN 2556 07/12/2023

  ORDIN nr. 2.556 din 7 decembrie 2023pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, al ministrului antreprenoriatului şi turismului şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.167/2.474/1.535/280/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS pentru componentele: IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD şi GARANT CONSTRUCT

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1104 din 07 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 07 decembrie 2023  29. REGULAMENT 20/09/2023

  REGULAMENT din 20 septembrie 2023privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de cutremur

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1038 din 15 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 15 noiembrie 2023  30. ORDIN 2061 20/09/2023

  ORDIN nr. 2.061 din 20 septembrie 2023pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de cutremur

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1038 din 15 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 15 noiembrie 2023