Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE "21. ORDIN 7209 20/12/2017

ORDIN nr. 7.209 din 20 decembrie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1028 din 27 decembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 27 decembrie 2017  22. ORDIN 7211 20/12/2017

  ORDIN nr. 7.211 din 20 decembrie 2017privind modificarea Schemei de ajutor de minimis "România Start UP Plus", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.838/2016

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1029 din 27 decembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 27 decembrie 2017  23. SCHEMA 14/12/2017

  SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 14 decembrie 2017"Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 5 "Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii", obiectivul specific 5.2

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1029 din 27 decembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 27 decembrie 2017  24. ORDIN 7136 14/12/2017

  ORDIN nr. 7.136 din 14 decembrie 2017privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 5 "Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii", obiectivul specific 5.2

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1029 din 27 decembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 27 decembrie 2017  25. ORDIN 7166 18/12/2017

  ORDIN nr. 7.166 din 18 decembrie 2017privind stabilirea obligaţiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1023 din 22 decembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2018  26. ORDIN 7110 12/12/2017

  ORDIN nr. 7.110 din 12 decembrie 2017pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 3.423/2017 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului "Termoficare 2006-2020 căldură şi confort"

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1002 din 18 decembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 18 decembrie 2017  27. ORDIN 7067 07/12/2017

  ORDIN nr. 7.067 din 7 decembrie 2017privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 2.822/2017 pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2017

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 993 din 14 decembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 14 decembrie 2017  28. ORDIN 6711 07/11/2017

  ORDIN nr. 6.711 din 7 noiembrie 2017privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "CLUJ INNOVATION PARK" - S.A.

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 990 din 13 decembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 13 decembrie 2017  29. ORDIN 7021 04/12/2017

  ORDIN nr. 7.021 din 4 decembrie 2017privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, în parteneriat cu entităţile de inovare şi transfer tehnologic, în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 985 din 12 decembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 12 decembrie 2017  30. ORDIN 6965 29/11/2017

  ORDIN nr. 6.965 din 29 noiembrie 2017privind procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţii publice devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 966 din 06 decembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 06 decembrie 2017