Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE"21. ORDIN 1060 08/09/2020

ORDIN nr. 1.060 din 8 septembrie 2020pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19

EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 835 din 11 septembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 11 septembrie 2020  22. SCHEMA 08/09/2020

  SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 8 septembrie 2020"Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19"

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 835 din 11 septembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 11 septembrie 2020  23. ORDIN 894 03/08/2020

  ORDIN nr. 894 din 3 august 2020pentru aprobarea Schemei de ajutoare de stat şi de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 769 din 24 august 2020

  Data intrarii in vigoare: 24 august 2020  24. SCHEMA 03/08/2020

  SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT ȘI DE MINIMIS din 3 august 2020privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 769 din 24 august 2020

  Data intrarii in vigoare: 24 august 2020  25. ORDIN 876 24/07/2020

  ORDIN nr. 876 din 24 iulie 2020pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 735 din 13 august 2020

  Data intrarii in vigoare: 13 august 2020  26. ORDIN 858 21/07/2020

  ORDIN nr. 858 din 21 iulie 2020privind modificarea şi completarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, "Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi -, obiectivul specific: 3.12 - Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 931/2018

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 696 din 04 august 2020

  Data intrarii in vigoare: 04 august 2020  27. ORDIN 859 21/07/2020

  ORDIN nr. 859 din 21 iulie 2020pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată - componenta distribuţie, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară (AP) 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, obiectivul specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 682 din 31 iulie 2020

  Data intrarii in vigoare: 31 iulie 2020  28. SCHEMA 21/07/2020

  SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 21 iulie 2020privind sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată - componenta distribuţie, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară (AP) 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, obiectivul specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 682 din 31 iulie 2020

  Data intrarii in vigoare: 31 iulie 2020  29. ORDIN 654 22/05/2020

  ORDIN nr. 654 din 22 mai 2020privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Innotech Student", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 6 "Educaţie şi competenţe", obiectivul specific 6.13 "Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI"

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 447 din 27 mai 2020

  Data intrarii in vigoare: 27 mai 2020  30. SCHEMA 22/05/2020

  SCHEMĂ din 22 mai 2020de ajutor de minimis "Innotech Student"

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 447 din 27 mai 2020

  Data intrarii in vigoare: 27 mai 2020