Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MEDIULUI ?I PĂDURILOR"21. ORDIN 3839 09/11/2012

 ORDIN nr. 3.839 din 9 noiembrie 2012
pentru modificarea şi completarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 27 noiembrie 201222. ORDIN 3814 06/11/2012

 ORDIN nr. 3.814 din 6 noiembrie 2012
pentru aprobarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 23 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 23 noiembrie 2012

ACT ABROGAT23. NORMA 06/11/2012

 NORME TEHNICE din 6 noiembrie 2012
privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 23 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 23 noiembrie 2012

ACT ABROGAT24. ORDIN 3821 07/11/2012

 ORDIN nr. 3.821 din 7 noiembrie 2012
pentru aprobarea unor derogări de la dispoziţiile Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 981/2012

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 21 noiembrie 201225. ORDIN 3754 31/10/2012

 ORDIN nr. 3.754 din 31 octombrie 2012
privind modificarea şi completarea Procedurii naţionale de omologare a produselor de protecţie a plantelor care conţin substanţe active notificate şi pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanţe active autorizate în Uniunea Europeană, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 21 decembrie 201226. FLUX INF. 10/09/2012

 FLUX INFORMAŢIONAL OPERATIV din 10 septembrie 2012
pentru transmiterea informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 765 din 14 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 14 noiembrie 2012

ACT ABROGAT27. ORDIN 3403 10/09/2012

 ORDIN nr. 3.403 din 10 septembrie 2012
pentru aprobarea procedurilor de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 14 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 14 noiembrie 2012

ACT ABROGAT28. PROCEDURA 10/09/2012

 PROCEDURĂ DE CODIFICARE din 10 septembrie 2012
a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice care se emit în cazul producerii de fenomene meteorologice periculoase la scară naţională sau regională

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 14 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 14 noiembrie 2012

ACT ABROGAT29. PROCEDURA 10/09/2012

 PROCEDURĂ DE CODIFICARE din 10 septembrie 2012
a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor hidrologice care se emit în cazul producerii de fenomene hidrologice periculoase la scară naţională sau regională

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 14 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 14 noiembrie 2012

ACT ABROGAT30. ORDIN 3701 23/10/2012

 ORDIN nr. 3.701 din 23 octombrie 2012
pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.450/2010

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 12 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 12 noiembrie 2012