Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL ECONOMIEI ?I FINAN?ELOR"21. ORDIN 3647 12/12/2008

 ORDIN nr. 3.647 din 12 decembrie 2008
pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2008

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 24 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 200822. NORMA 12/12/2008

 NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2008
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2008

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 24 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 200823. ORDIN 3604 09/12/2008

 ORDIN nr. 3.604 din 9 decembrie 2008
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 200824. NORMA 27/11/2008

 NORME SPECIFICE din 27 noiembrie 2008
de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile (Anexa nr. 2)*)

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 bis din 23 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2009

ACT ABROGAT25. ANEXA 27/11/2008

 ANEXĂ din 27 noiembrie 2008
privind modelele documentelor financiar-contabile (anexa nr. 3)*)

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 bis din 23 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2009

ACT ABROGAT26. ORDIN 3512 27/11/2008

 ORDIN nr. 3.512 din 27 noiembrie 2008
privind documentele financiar-contabile

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 23 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2009

ACT ABROGAT27. NORMA 27/11/2008

 NORME METODOLOGICE din 27 noiembrie 2008
de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 23 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2009

ACT ABROGAT28. ANEXA 27/11/2008

 ANEXĂ din 27 noiembrie 2008
privind documentele financiar-contabile care se păstrează timp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată
(anexa nr. 4)*)

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 23 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2009

ACT ABROGAT29. ORDIN 3686 17/12/2008

 ORDIN nr. 3.686 din 17 decembrie 2008
pentru aprobarea Metodologiei de finanţare a lucrărilor de administrare a perdelelor forestiere de protecţie

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 22 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 200830. METODOLOGIE 17/12/2008

 METODOLOGIE din 17 decembrie 2008
de finanţare a lucrărilor de administrare a perdelelor forestiere de protecţie

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 22 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 2008