Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL TRANSPORTURILOR"21. ORDIN 1245 05/09/2019

ORDIN nr. 1.245 din 5 septembrie 2019pentru aprobarea hărţilor strategice de zgomot revizuite în portul Constanţa

EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 762 din 19 septembrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 19 septembrie 2019  22. ORDIN 1246 05/09/2019

  ORDIN nr. 1.246 din 5 septembrie 2019pentru aprobarea planului de acţiune actualizat pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant aferent hărţilor strategice de zgomot revizuite în portul Constanţa

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 762 din 19 septembrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 19 septembrie 2019  23. ORDIN 1241 05/09/2019

  ORDIN nr. 1.241 din 5 septembrie 2019privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.421(98) a Comitetului de siguranţă maritimă din 15 iunie 2017

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 763 din 19 septembrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2020  24. ORDIN 1243 05/09/2019

  ORDIN nr. 1.243 din 5 septembrie 2019privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.403(96) şi Rezoluţia MSC.410(97) ale Comitetului de siguranţă maritimă din 19 mai 2016, respectiv 25 noiembrie 2016

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 758 din 18 septembrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2020  25. ORDIN 1254 11/09/2019

  ORDIN nr. 1.254 din 11 septembrie 2019privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 755 din 17 septembrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 17 septembrie 2019  26. ORDIN 1225 04/09/2019

  ORDIN nr. 1.225 din 4 septembrie 2019privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 600/2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă - RACR-REAC

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 749 din 13 septembrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 13 septembrie 2019  27. ORDIN 1204 28/08/2019

  ORDIN nr. 1.204 din 28 august 2019privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 şi a Directivei 2009/16/CE

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 747 din 13 septembrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 13 septembrie 2019  28. ORDIN 958 20/06/2019

  ORDIN nr. 958 din 20 iunie 2019pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale "Electrificare CFR" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 727 din 04 septembrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 04 septembrie 2019  29. ORDIN 1191 26/08/2019

  ORDIN nr. 1.191 din 26 august 2019privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 715 din 30 august 2019

  Data intrarii in vigoare: 30 august 2019  30. ORDIN 1182 20/08/2019

  ORDIN nr. 1.182 din 20 august 2019privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 709 din 29 august 2019

  Data intrarii in vigoare: 29 august 2019