Rezultate căutare pentru

Emitent: "GUVERNUL"21. HOTARARE 97 08/02/2024

HOTĂRÂRE nr. 97 din 8 februarie 2024privind aprobarea stemei comunei Siliştea, judeţul Brăila

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 136 din 19 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 19 februarie 2024  22. HOTARARE 98 08/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 98 din 8 februarie 2024privind aprobarea stemei comunei Vulpeni, judeţul Olt

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 136 din 19 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 19 februarie 2024  23. ORD DE URGENTA 8 16/02/2024

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 16 februarie 2024pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, precum şi pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acesteia

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 135 din 16 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 16 februarie 2024  24. HOTARARE 116 16/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 116 din 16 februarie 2024pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 846/2023 privind aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate pentru perioada 2023-2024 şi pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.569/2022 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 135 din 16 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 16 februarie 2024  25. HOTARARE 113 08/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 113 din 8 februarie 2024pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 131 din 15 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 15 februarie 2024  26. HOTARARE 81 08/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 81 din 8 februarie 2024privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reţeaua de infrastructură integrată pentru zona orbitală Bucureşti - Lărgire la 4 benzi DN 1A şi măsuri de siguranţă rutieră pentru sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu şoseaua Chitila-Mogoşoaia", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 127 din 14 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 14 februarie 2024  27. HOTARARE 111 08/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 111 din 8 februarie 2024privind modificarea denumirii, actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii - Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" şi trecerea acestor bunuri imobile, cu excepţia imobilului teren, din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării sau, după caz, casării

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 125 din 14 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 14 februarie 2024  28. HOTARARE 88 08/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 88 din 8 februarie 2024privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în sensul actualizării codului de clasificaţie, a valorii de inventar, a denumirii şi a elementelor-cadru de descriere tehnică ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi trecerea unei părţi din bunul imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării, demolării şi valorificării

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 126 din 14 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 14 februarie 2024  29. HOTARARE 101 08/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 101 din 8 februarie 2024privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Lt. col. Dumitru Petrescu" al Judeţului Gorj

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 126 din 14 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 14 februarie 2024  30. HOTARARE 102 08/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 102 din 8 februarie 2024privind actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MF 106560 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, a unui imobil trecut în domeniul public al statului, care se comasează la imobilul cu nr. MF 106560

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 126 din 14 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 14 februarie 2024