Rezultate căutare pentru

Emitent: "CURTEA DE APEL BUCURE?TI-SEC?IA A IX A CIVILĂ ?I PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ"21. INCHEIERE 26/06/2012

 ÎNCHEIERE din 26 iunie 2012
privind soluţionarea cererilor de apel formulate de apelantele Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România şi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România împotriva hotărârii arbitrale din data de 3 octombrie 2011

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI-SECŢIA A IX A CIVILĂ SI PT. CAUZE PRIVIND PROP. INTELECTUALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 13 august 2013

Data intrarii in vigoare: 13 august 201322. DECIZIE 106 03/07/2012

 DECIZIE nr. 106 A din 3 iulie 2012
privind judecarea cererilor de apel formulate de apelantele Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România şi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România împotriva hotărârii arbitrale din data de 3 octombrie 2011, emisă de Completul de arbitri din cadrul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX A CIVILĂ ŞI PT. CAUZE PRIVIND PROP. INTELECTUALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 13 august 2013

Data intrarii in vigoare: 13 august 201323. DECIZIE 162 31/10/2012

 DECIZIE nr. 162A din 31 octombrie 2012
privind judecarea contestaţiei în anulare formulate de contestatoarea-apelantă ASOCIAŢIA HÂRTIEI DIN ROMÂNIA împotriva Deciziei civile nr. 88A/31.05.2012, în contradictoriu cu intimatele-pârâte COPYRO, PERGAM, VISARTA.

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX-A CIVILA ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 24 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 24 iulie 201324. DECIZIE 136 28/09/2012

 DECIZIE nr. 136A din 28 septembrie 2012
privind schimbarea în parte a Hotărârii arbitrale din data de 30 august 2011 având ca obiect repartizarea remuneraţiilor şi a comisionului datorat colectorului unic pentru dreptul de retransmitere prin cablu şi pentru remuneraţia compensatorie pentru copia privată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 20 septembrie 2011, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 247/2011

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX A CIVILĂ ŞI PT. CAUZE PRIVIND PROP. INTELECTUALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 25 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 25 aprilie 201325. INCHEIERE 12/12/2012

 ÎNCHEIERE din 12 decembrie 2012
privind apelurile formulate de apelantele Societatea Română de Televiziune, COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), S.C. ANTENA TV GROUP - S.A., S.C. SBS BROADCASTING MEDIA - S.R.L., S.C. PRO TV - S.A., cu sediul ales la Cabinet av. Liana Petrovici, Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual - Dacin Sara - cu sediul ales la S.C.A. "Feraru şi Asociaţii", în contradictoriu cu intimatele VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, Asociaţia "Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice - PERGAM", împotriva Hotărârii Arbitrale numărul 4 din 22 martie 2012 pronunţată de către Completul de arbitraj desemnat de Oficiul Român pentru Drepturi de Autor

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A IX-A CIVILA ŞI PT. CAUZE PRIVIND PROP. INTELECTUALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 27 martie 2013

Data intrarii in vigoare: 27 martie 201326. DECIZIE 184 18/12/2012

 DECIZIE nr. 184/A din 18 decembrie 2012
privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 4 pronunţată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise şi operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, şi VISARTA - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A IX-A CIVILA ŞI PT. CAUZE PRIVIND PROP. INTELECTUALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 27 martie 2013

Data intrarii in vigoare: 27 martie 201327. DECIZIE 105 03/07/2012

 DECIZIE nr. 105A din 3 iulie 2012
privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 9 februarie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată şi cuantumul acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 27 februarie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 14/2012

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX A CIVILĂ ŞI PT. CAUZE PRIVIND PROP. INTELECTUALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 20 martie 2013

Data intrarii in vigoare: 20 martie 201328. INCHEIERE 21/06/2012

 ÎNCHEIERE din 21 iunie 2012
privind cererea de apel formulată de apelanta Uniunea Producătorilor de Fonograme din România împotriva Hotărârii arbitrale din data de 11 iulie 2011

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A IX-A CIVILA ŞI PENTRU CAUZE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 10 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 10 ianuarie 201329. DECIZIE 113 09/07/2012

 DECIZIE nr. 113A din 9 iulie 2012
privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale din data de 11 iulie 2011, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea şi distribuirea operelor muzicale pe înregistrări audiovizuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 26 iulie 2011, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 223/2011

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A IX-A CIVILA ŞI PENTRU CAUZE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 10 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 10 ianuarie 201330. INCHEIERE 04/10/2012

 ÎNCHEIERE din 4 octombrie 2012
privind cererea de apel formulate de apelanta Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) împotriva Hotărârii arbitrale nr. 6 din 21 mai 2012

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCUREŞTI-SECŢIA A IX A CIVILĂ ŞI PT. CAUZE PRIVIND PROP. INTELECTUALĂ, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 13 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 13 decembrie 2012