Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE"21. ORDIN 1816 30/11/2008

 ORDIN nr. 1.816 din 30 noiembrie 2008
pentru punerea în aplicare a prevederilor Deciziei Consiliului din 5 octombrie 2006 privind instituirea unui mecanism de informare reciprocă cu privire la măsurile statelor membre în domeniul azilului şi imigraţiei (2006/688/CE)

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 23 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 200822. ORDIN 1963 02/12/2008

 ORDIN nr. 1.963 din 2 decembrie 2008
pentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 22 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 2008

ACT ABROGAT23. GHID 02/12/2008

 GHID din 2 decembrie 2008
privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 22 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 2008

ACT ABROGAT24. ORDIN 1962 02/12/2008

 ORDIN nr. 1.962 din 2 decembrie 2008
privind aprobarea Procedurii de eliberare a autorizaţiilor de import paralel pentru medicamente de uz uman

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 22 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 200825. PROCEDURA 02/12/2008

 PROCEDURĂ din 2 decembrie 2008
de eliberare a autorizaţiilor de import paralel*1) pentru medicamente de uz uman

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 22 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 200826. ORDIN 1964 02/12/2008

 ORDIN nr. 1.964 din 2 decembrie 2008
pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 19 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 19 decembrie 2008

ACT ABROGAT27. NORMA 02/12/2008

 NORMĂ din 2 decembrie 2008
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 19 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 19 decembrie 2008

ACT ABROGAT28. ORDIN 2008 10/12/2008

 ORDIN nr. 2.008 din 10 decembrie 2008
privind aprobarea Metodologiei de rambursare de către Ministerul Sănătăţii Publice a sumelor aferente TVA pentru bunurile şi serviciile achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, finanţate din fonduri nerambursabile

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 18 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 18 decembrie 200829. METODOLOGIE 10/12/2008

 METODOLOGIE din 10 decembrie 2008
de rambursare de către Ministerul Sănătăţii Publice a sumelor aferente TVA pentru bunurile şi serviciile achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, finanţate din fonduri nerambursabile

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 18 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 18 decembrie 200830. ORDIN 1744 17/10/2008

 ORDIN nr. 1.744 din 17 octombrie 2008
pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 18 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 18 decembrie 2008