Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI"21. ORDIN 5177 01/09/2008

 ORDIN nr. 5.177 din 1 septembrie 2008
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.168/2008 privind aprobarea calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2009

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 8 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 08 decembrie 200822. ORDIN 5908 12/11/2008

 ORDIN nr. 5.908 din 12 noiembrie 2008
privind aprobarea Programei la disciplina Limba şi literatura română şi universală pentru copii şi metodica predării activităţilor de limba română - educatoare în grădiniţele de copii cu predare în limbile minorităţilor, pentru Concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar, şi a Programei la disciplina Limba şi literatura română şi universală pentru copii şi metodica predării limbii şi literaturii române la clasele cu predare în limbile minorităţilor - institutori/învăţători, pentru Concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 8 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 08 decembrie 200823. ORDIN 5929 14/11/2008

 ORDIN nr. 5.929 din 14 noiembrie 2008
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Samariteanul nr. 23" din Buteni

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 03 decembrie 200824. ORDIN 5930 14/11/2008

 ORDIN nr. 5.930 din 14 noiembrie 2008
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală "Prof. Dr. Nanu I. Muscel" din Câmpulung

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 03 decembrie 200825. ORDIN 5931 14/11/2008

 ORDIN nr. 5.931 din 14 noiembrie 2008
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Incluzivă "Casa Minunată" din Oradea

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 03 decembrie 200826. ORDIN 5932 14/11/2008

 ORDIN nr. 5.932 din 14 noiembrie 2008
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Vasile Alecsandri" din Buzău

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 03 decembrie 200827. ORDIN 5933 14/11/2008

 ORDIN nr. 5.933 din 14 noiembrie 2008
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală de Afaceri din Alba Iulia

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 03 decembrie 200828. ORDIN 5942 14/11/2008

 ORDIN nr. 5.942 din 14 noiembrie 2008
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Studia" din Târgu Mureş

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 3 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 03 decembrie 200829. ORDIN 5909 12/11/2008

 ORDIN nr. 5.909 din 12 noiembrie 2008
privind aprobarea Programei la disciplina Limba şi literatura maghiară şi metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii - educatoare pentru Concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar şi a Programei la disciplina Limba şi literatura maghiară şi metodica predării limbii şi literaturii maghiare - institutori/învăţători pentru Concursul naţional unic pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 3 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 03 decembrie 200830. ORDIN 5952 14/11/2008

 ORDIN nr. 5.952 din 14 noiembrie 2008
privind aprobarea Programei pentru definitivare în învăţământ la Limba şi literatura maghiară şi metodica predării limbii şi literaturii maghiare - educatoare, Programei pentru definitivare în învăţământ la Limba şi literatura maghiară şi metodica predării limbii şi literaturii maghiare - institutori/învăţători, Programei pentru obţinerea gradului didactic II la Limba şi literatura maghiară şi metodica predării limbii şi literaturii maghiare - educatoare şi a Programei pentru obţinerea gradului didactic II la Limba şi literatura maghiară şi metodica predării limbii şi literaturii maghiare - institutori/învăţători

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 2008