Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL EDUCA?IEI ?I CERCETĂRII"21. ORDIN 6091 27/11/2020

ORDIN nr. 6.091 din 27 noiembrie 2020pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.708/2020 privind desemnarea membrilor Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar

EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1179 din 04 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 04 decembrie 2020  22. ORDIN 5991 11/11/2020

  ORDIN nr. 5.991 din 11 noiembrie 2020pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1121 din 23 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 23 noiembrie 2020

  ACT ABROGAT  23. METODOLOGIE 11/11/2020

  METODOLOGIA-CADRU din 11 noiembrie 2020privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021 - 2022

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1121 din 23 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 23 noiembrie 2020

  ACT ABROGAT  24. ORDIN 5966 05/11/2020

  ORDIN nr. 5.966 din 5 noiembrie 2020pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1088 din 17 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 17 noiembrie 2020  25. ORDIN 5927 03/11/2020

  ORDIN nr. 5.927 din 3 noiembrie 2020privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.488/2020 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1073 din 13 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 13 noiembrie 2020  26. ORDIN 5977 09/11/2020

  ORDIN nr. 5.977 din 9 noiembrie 2020privind suspendarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1063 din 11 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 11 noiembrie 2020  27. METODOLOGIE 06/11/2020

  METODOLOGIE din 6 noiembrie 2020privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 10 noiembrie 2020

  ACT ABROGAT  28. ORDIN 5967 06/11/2020

  ORDIN nr. 5.967 din 6 noiembrie 2020pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 10 noiembrie 2020

  ACT ABROGAT  29. ORDIN 5871 26/10/2020

  ORDIN nr. 5.871 din 26 octombrie 2020pentru completarea Listei specializărilor şi perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii de studii universitare, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului educaţiei naţionale nr. 1.151/4.115/2018

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1045 din 09 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 09 noiembrie 2020  30. ORDIN 5956 04/11/2020

  ORDIN nr. 5.956 din 4 noiembrie 2020privind înfiinţarea centrelor judeţene de excelenţă/Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1045 din 09 noiembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 09 noiembrie 2020