Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL AFACERILOR INTERNE"21. NORMA 13/12/2023

NORME PROPRII din 13 decembrie 2023de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 71 din 26 ianuarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 26 ianuarie 2024  22. ORDIN 5 17/01/2024

  ORDIN nr. 5 din 17 ianuarie 2024pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 67 din 25 ianuarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 25 ianuarie 2024  23. ORDIN 7 17/01/2024

  ORDIN nr. 7 din 17 ianuarie 2024pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru Ministerul Afacerilor Interne şi structuri ale acestuia

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 57 din 22 ianuarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 22 ianuarie 2024  24. ORDIN 2 11/01/2024

  ORDIN nr. 2 din 11 ianuarie 2024privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului afacerilor interne nr. 106/28/2021 pentru aprobarea Normativului privind circulaţia rutieră pe drumurile montane, drumul naţional DN 7C "Transfăgărăşan" şi drumul naţional DN 67C "Transalpina" - indicativ AND 615-2020

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 50 din 19 ianuarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 19 ianuarie 2024  25. ORDIN 6 17/01/2024

  ORDIN nr. 6 din 17 ianuarie 2024privind formarea iniţială, în anul 2024, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 51 din 19 ianuarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 19 ianuarie 2024  26. ORDIN 202 28/12/2023

  ORDIN nr. 202 din 28 decembrie 2023pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 503/2008 privind asigurarea structurilor şi efectivelor cu materiale de resortul echipamentului, de întreţinere şi alte materiale specifice

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 41 din 17 ianuarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 17 ianuarie 2024  27. ORDIN 200 22/12/2023

  ORDIN nr. 200 din 22 decembrie 2023pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1179 din 27 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 27 decembrie 2023  28. ORDIN 201 27/12/2023

  ORDIN nr. 201 din 27 decembrie 2023pentru modificarea alineatelor (2) şi (4) ale articolului 6 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1179 din 27 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 27 decembrie 2023  29. ORDIN 179 10/11/2023

  ORDIN nr. 179 din 10 noiembrie 2023pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi clădiri în care se organizează şi funcţionează servicii sociale

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1159 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 20 ianuarie 2024  30. DISPOZITIE 10/11/2023

  DISPOZIȚII GENERALE din 10 noiembrie 2023de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi clădiri în care se organizează şi funcţionează servicii sociale

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1159 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 20 ianuarie 2024