Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL AFACERILOR INTERNE"21. ORDIN 31 18/03/2022

ORDIN nr. 31 din 18 martie 2022pentru aprobarea Procedurii de cooperare între autorităţi privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, şederea, precum şi asigurarea protecţiei drepturilor minorilor neînsoţiţi care provin din zona conflictului armat din Ucraina

EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 266 din 18 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 18 martie 2022  22. PROCEDURA 18/03/2022

  PROCEDURĂ DE COOPERARE din 18 martie 2022între autorităţi privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, şederea, precum şi asigurarea protecţiei drepturilor minorilor neînsoţiţi care provin din zona conflictului armat din Ucraina

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 266 din 18 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 18 martie 2022  23. ORDIN 165 01/11/2021

  ORDIN nr. 165 din 1 noiembrie 2021pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 referitoare la obligaţia unităţilor de învăţământ preuniversitar de a înscrie persoanele care nu deţin un cod numeric personal

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 132 din 09 februarie 2022

  Data intrarii in vigoare: 09 februarie 2022  24. NORMA 01/11/2021

  NORME METODOLOGICE din 1 noiembrie 2021de aplicare a prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 referitoare la obligaţia unităţilor de învăţământ preuniversitar de a înscrie persoanele care nu deţin un cod numeric personal

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 132 din 09 februarie 2022

  Data intrarii in vigoare: 09 februarie 2022  25. ORDIN 175 25/11/2021

  ORDIN nr. 175 din 25 noiembrie 2021privind aprobarea modelelor de documente utilizate pentru stabilirea şi transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene în sistemul pensiilor militare de stat

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 102 din 01 februarie 2022

  Data intrarii in vigoare: 01 februarie 2022  26. ORDIN 11 21/01/2022

  ORDIN nr. 11 din 21 ianuarie 2022privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2022

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 80 din 27 ianuarie 2022

  Data intrarii in vigoare: 27 ianuarie 2022  27. ORDIN 7 14/01/2022

  ORDIN nr. 7 din 14 ianuarie 2022pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport logistic propriu

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 72 din 25 ianuarie 2022

  Data intrarii in vigoare: 25 ianuarie 2022  28. ORDIN 2 07/01/2022

  ORDIN nr. 2 din 7 ianuarie 2022pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 158/2017

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 34 din 12 ianuarie 2022

  Data intrarii in vigoare: 12 ianuarie 2022  29. ORDIN 1 07/01/2022

  ORDIN nr. 1 din 7 ianuarie 2022privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 25 din 07 ianuarie 2022

  Data intrarii in vigoare: 07 ianuarie 2022  30. ORDIN 194 30/12/2021

  ORDIN nr. 194 din 30 decembrie 2021privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 13 din 05 ianuarie 2022

  Data intrarii in vigoare: 05 ianuarie 2022