Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "842"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2008/12/15"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2008/12/15"21. DECRET 1314 09/12/2008

 DECRET nr. 1.314 din 9 decembrie 2008
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 15 decembrie 200822. DECRET 1315 09/12/2008

 DECRET nr. 1.315 din 9 decembrie 2008
privind trecerea în rezervă a unui general de flotilă aeriană cu o stea din Ministerul Apărării

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 15 decembrie 200823. ORDIN 409 25/06/2008

 ORDIN nr. 409 din 25 iunie 2008
privind aprobarea documentelor necesare implementării Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 15 decembrie 200824. DECIZIE 339 05/12/2008

 DECIZIE nr. 339 din 5 decembrie 2008
privind cadrul general al operării şi utilizării sistemului "Ghişeul virtual de plăţi"

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI - AGENŢIA PENTRU SERVICIILE SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 15 decembrie 200825. DECIZIE 1082 02/12/2008

 DECIZIE nr. 1.082 din 2 decembrie 2008
privind stabilirea stării de insolvenţă, declanşarea procedurii de faliment şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale Societatea de Asigurări şi Reasigurări EUROASIG - S.A.

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 15 decembrie 200826. DECIZIE 1083 02/12/2008

 DECIZIE nr. 1.083 din 2 decembrie 2008
privind închiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială a Societăţii Comerciale Societatea de Asigurări şi Reasigurări EUROASIG - S.A, precum şi revocarea administratorului special

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 15 decembrie 200827. DECIZIE 1084 02/12/2008

 DECIZIE nr. 1.084 din 2 decembrie 2008
privind revocarea măsurii dispuse prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 415/2008 şi aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societăţii Comerciale SOLVENTA - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 15 decembrie 200828. HG 1566 25/11/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 15 decembrie 200829. HG 1605 04/12/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.605 din 4 decembrie 2008
pentru aprobarea unor măsuri privind menţinerea reprezentantului României ales în anul 2007 în Consiliul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) până la sfârşitul mandatului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 15 decembrie 200830. HG 1604 04/12/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.604 din 4 decembrie 2008
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.230/2008 pentru aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru anul 2008

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 15 decembrie 2008