Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE"271. ORDIN 542 04/06/2013

 ORDIN nr. 542 din 4 iunie 2013
pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 3 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 03 iulie 2013272. INSTRUCTIUNI 04/06/2013

 INSTRUCŢIUNI din 4 iunie 2013
privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanţate în cadrul programelor operaţionale 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 3 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 03 iulie 2013273. ORDIN 565 17/06/2013

 ORDIN nr. 565 din 17 iunie 2013
pentru aprobarea Instrucţiunii privind modificarea condiţiilor de plată stabilite în cadrul documentaţiilor de atribuire, ulterior atribuirii contractelor, pentru contractele de lucrări implementate în cadrul proiectelor finanţate din POS Mediu, Axa prioritară 1 - "Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată"

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 3 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 03 iulie 2013274. INSTRUCTIUNI 17/06/2013

 INSTRUCŢIUNI din 17 iunie 2013
privind modificarea condiţiilor de plată stabilite în cadrul documentaţiilor de atribuire, ulterior atribuirii contractelor, pentru contractele de lucrări implementate în cadrul proiectelor finanţate din POS Mediu, Axa prioritară 1 - "Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată"

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 3 iulie 2013

Data intrarii in vigoare: 03 iulie 2013275. ORDIN 573 20/06/2013

 ORDIN nr. 573 din 20 iunie 2013
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 29 iunie 2013

Data intrarii in vigoare: 29 iunie 2013276. ORDIN 537 31/05/2013

 ORDIN nr. 537 din 31 mai 2013
pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 79/384/2008 privind aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 27 iunie 2013

Data intrarii in vigoare: 27 iunie 2013277. ORDIN 468 19/04/2013

 ORDIN nr. 468 din 19 aprilie 2013
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.1 "Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)" şi 2.3.1 "Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative" ale axei prioritare 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 17 iunie 2013

Data intrarii in vigoare: 17 iunie 2013278. ORDIN 471 23/04/2013

 ORDIN nr. 471 din 23 aprilie 2013
pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.360/1.938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013

Data intrarii in vigoare: 29 mai 2013279. ORDIN 437 01/04/2013

 ORDIN nr. 437 din 1 aprilie 2013
pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă" în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 10 mai 2013

Data intrarii in vigoare: 10 mai 2013280. ORDIN 452 08/04/2013

 ORDIN nr. 452 din 8 aprilie 2013
privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", domeniul major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", operaţiunea 1.3.3 "Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere"

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 10 mai 2013

Data intrarii in vigoare: 10 mai 2013