Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE"241. ORDIN 1290 16/12/2013

 ORDIN nr. 1.290 din 16 decembrie 2013
privind desemnarea preşedintelui Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 18 decembrie 2013242. ORDIN 1236 22/11/2013

 ORDIN nr. 1.236 din 22 noiembrie 2013
pentru completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
Nr. 1.236 din 22 noiembrie 2013
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Nr. 1.933 din 29 noiembrie 2013
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 2 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 2013243. ORDIN 1228 20/11/2013

 ORDIN nr. 1.228 din 20 noiembrie 2013
de reglementare a interpretării Deciziei Tribunalului Uniunii Europene (camera a şasea) în cauza T-89/10 privind recuperabilitatea TVA eligibile în cadrul Programului operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Nr. 1.906 din 25 noiembrie 2013
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
Nr. 1.228 din 20 noiembrie 2013
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
Nr. 2.474 din 21 noiembrie 2013
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 27 noiembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 27 noiembrie 2013244. ORDIN 1227 20/11/2013

 ORDIN nr. 1.227 din 20 noiembrie 2013
pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului fondurilor europene nr. 326/94/2013 privind asigurarea necesarului de finanţare al Autorităţilor de management

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Nr. 1.869 din 15 noiembrie 2013
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
Nr. 1.227 din 20 noiembrie 2013
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 22 noiembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 22 noiembrie 2013245. ORDIN 1127 18/10/2013

 ORDIN nr. 1.127 din 18 octombrie 2013
pentru aprobarea Instrucţiunii privind plata echipamentelor şi/sau a materialelor livrate şi recepţionate de către beneficiar pe şantier, în cadrul contractelor de lucrări finanţate în Programul operaţional regional, Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
Nr. 1.127 din 18 octombrie 2013
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Nr. 93.182 din 15 noiembrie 2013
MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
Nr. 2.488 din 23 octombrie 2013
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Nr. 1.320 din 22 octombrie 2013
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 19 noiembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 19 noiembrie 2013246. INSTRUCTIUNI 18/10/2013

 INSTRUCŢIUNE din 18 octombrie 2013
privind plata echipamentelor şi/sau a materialelor livrate şi recepţionate de către beneficiar pe şantier, în cadrul contractelor de lucrări finanţate în Programul operaţional regional, Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 19 noiembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 19 noiembrie 2013247. ORDIN 1126 18/10/2013

 ORDIN nr. 1.126 din 18 octombrie 2013
pentru aprobarea Instrucţiunii privind posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată în cadrul contractelor de lucrări finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 31 octombrie 2013

Data intrarii in vigoare: 31 octombrie 2013248. INSTRUCTIUNI 18/10/2013

 INSTRUCŢIUNI din 18 octombrie 2013
privind posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată în cadrul contractelor de lucrări finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 31 octombrie 2013

Data intrarii in vigoare: 31 octombrie 2013249. ORDIN 1120 15/10/2013

 ORDIN nr. 1.120 din 15 octombrie 2013
privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 22 octombrie 2013

Data intrarii in vigoare: 22 octombrie 2013

ACT ABROGAT250. PROCEDURA 15/10/2013

 PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ din 15 octombrie 2013
aplicată de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 22 octombrie 2013

Data intrarii in vigoare: 22 octombrie 2013

ACT ABROGAT