Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE"231. ORDIN 547 19/05/2014

 ORDIN nr. 547 din 19 mai 2014
pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "Locuri de muncă subvenţionate", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 23 mai 2014

Data intrarii in vigoare: 23 mai 2014232. ORDIN 546 19/05/2014

 ORDIN nr. 546 din 19 mai 2014
pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 166 "Locuri de muncă subvenţionate", finanţată prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă"

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 23 mai 2014

Data intrarii in vigoare: 23 mai 2014233. ORDIN 185 10/04/2014

 ORDIN nr. 185 din 10 aprilie 2014
privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.161/2008 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul Fondului de participare JEREMIE din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013, axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", domeniul major de intervenţie 1.2 "Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii"

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 21 mai 2014

Data intrarii in vigoare: 21 mai 2014234. ORDIN 128 21/03/2014

 ORDIN nr. 128 din 21 martie 2014
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operaţional regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenţie "Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare", în cadrul axei prioritare "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale" a Programului operaţional regional 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 8 mai 2014

Data intrarii in vigoare: 08 mai 2014235. ORDIN 179 10/04/2014

 ORDIN nr. 179 din 10 aprilie 2014
privind modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului afacerilor europene nr. 185/744/2012 pentru aprobarea versiunii a V-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative 2007-2013"

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014

Data intrarii in vigoare: 25 aprilie 2014236. ORDIN 56 12/02/2014

ORDIN nr. 56 din 12 februarie 2014privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 237 din 02 aprilie 2014

  Data intrarii in vigoare: 02 aprilie 2014  237. ORDIN 117 17/03/2014

   ORDIN nr. 117 din 17 martie 2014
  pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari" aferentă operaţiunii 1.1.a) "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile - întreprinderi mari" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"

  EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2014

  Data intrarii in vigoare: 24 martie 2014  238. SCHEMA 17/03/2014

   SCHEMA DE AJUTOR DE STAT din 17 martie 2014
  "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari"

  EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 martie 2014

  Data intrarii in vigoare: 24 martie 2014  239. ORDIN 31 03/02/2014

   ORDIN nr. 31 din 3 februarie 2014
  privind publicarea schimbului de scrisori, semnate la Bucureşti la 2 decembrie 2013 şi, respectiv, la Luxemburg la 20 decembrie 2013, care constituie Acordul dintre Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii pentru modificarea Memorandumului de înţelegere privind sprijinul pentru implementarea proiectelor în vederea absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene în România între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 26 ianuarie 2012

  EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 13 februarie 2014

  Data intrarii in vigoare: 13 februarie 2014  240. ORDIN 1290 16/12/2013

   ORDIN nr. 1.290 din 16 decembrie 2013
  privind desemnarea preşedintelui Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE

  EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013

  Data intrarii in vigoare: 18 decembrie 2013