Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE"231. ORDIN 192 17/04/2007

 ORDIN nr. 192 din 17 aprilie 2007
pentru aprobarea Metodologiei de completare a fişelor standard şi de transmitere a datelor prevăzute în foaia individuală de urgenţă pentru consumul de droguri, în foaia individuală de admitere la tratament pentru consumul de droguri, în fişa privind cazurile înregistrate de HVC şi HVB în rândul consumatorilor de droguri injectabile şi în fişa standard de prevalenţă a infecţiilor cu HIV, HVB şi HVC în rândul consumatorilor de droguri injectabile

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 21 mai 2007

Data intrarii in vigoare: 21 mai 2007232. METODOLOGIE 17/04/2007

 METODOLOGIE din 17 aprilie 2007
de completare a fişelor standard şi de transmitere a datelor prevăzute în foaia individuală de urgenţă pentru consumul de droguri, în foaia individuală de admitere la tratament pentru consumul de droguri, în fişa privind cazurile înregistrate de HVC şi HVB în rândul consumatorilor de droguri injectabile şi în fişa standard de prevalenţă a infecţiilor cu HIV, HVB şi HVC în rândul consumatorilor de droguri injectabile

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 21 mai 2007

Data intrarii in vigoare: 21 mai 2007233. ORDIN 196 23/04/2007

 ORDIN nr. 196 din 23 aprilie 2007
pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.512/2006 privind stabilirea tarifelor de participare la Programul de formare specializată destinat înalţilor funcţionari publici

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 5 mai 2007

Data intrarii in vigoare: 05 mai 2007234. ORDIN 195 20/04/2007

 ORDIN nr. 195 din 20 aprilie 2007
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 2 mai 2007

Data intrarii in vigoare: 02 mai 2007