Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL AGRICULTURII ?I DEZVOLTĂRII RURALE"2101. ORDIN 689 10/08/2007

 ORDIN nr. 689 din 10 august 2007
pentru aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel naţional, al subvenţiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţii de irigaţii pentru sezonul de irigaţii al anului 2008

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 23 august 2007

Data intrarii in vigoare: 23 august 20072102. ORDIN 690 10/08/2007

 ORDIN nr. 690 din 10 august 2007
privind stabilirea cuantumului contribuţiei anticipate ce se plăteşte ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigaţii şi ca procent din costurile cu energia electrică necesară pompării apei pentru irigaţii pentru sezonul de irigaţii 2008

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 23 august 2007

Data intrarii in vigoare: 23 august 20072103. ORDIN 601 25/07/2007

 ORDIN nr. 601 din 25 iulie 2007
privind aprobarea modificării anexei N la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 23 august 2007

Data intrarii in vigoare: 23 august 20072104. ORDIN 536 26/06/2007

 ORDIN nr. 536 din 26 iunie 2007
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 21 august 2007

Data intrarii in vigoare: 21 august 2007

ACT ABROGAT2105. ORDIN 344 26/04/2007

 ORDIN nr. 344 din 26 aprilie 2007
pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2007-2011

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 20 august 2007

Data intrarii in vigoare: 20 august 2007

ACT ABROGAT2106. NORMA 26/04/2007

 NORME TEHNICE din 26 aprilie 2007
privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2007-2011

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 20 august 2007

Data intrarii in vigoare: 20 august 2007

ACT ABROGAT2107. ORDIN 969 14/08/2007

 ORDIN nr. 969 din 14 august 2007
privind aprobarea Procedurii în vederea aplicării derogărilor temporare de la dispoziţiile Deciziei Comisiei 2006/802/CE pentru mişcarea porcinelor pentru tăiere provenite din exploataţiile nonprofesionale din România şi utilizarea ulterioară a cărnii acestora

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 20 august 2007

Data intrarii in vigoare: 20 august 20072108. PROCEDURA 14/08/2007

 PROCEDURĂ din 14 august 2007
în vederea aplicării derogărilor temporare de la dispoziţiile Deciziei Comisiei 2006/802/CE pentru mişcarea porcinelor pentru tăiere provenind din exploataţiile nonprofesionale din România şi utilizarea ulterioară a cărnii acestora

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 20 august 2007

Data intrarii in vigoare: 20 august 20072109. ORDIN 604 30/07/2007

 ORDIN nr. 604 din 30 iulie 2007
pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei, al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 179/154/9/2003 privind regimul de comercializare a produselor prezentate ca miraculoase, precum şi a unor produse alimentare, în scopul protejării vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 17 august 2007

Data intrarii in vigoare: 17 august 20072110. ORDIN 642 03/08/2007

 ORDIN nr. 642 din 3 august 2007
privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii publice, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 560/1.271/339/210/2006 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea produselor din carne

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 560 din 15 august 2007

Data intrarii in vigoare: 15 august 2007