Rezultate căutare pentru

Tipul documentului "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ"

Data semnării de la (an/luna/zi): "2003/01/01"

Data semnării până la (an/luna/zi): "2014/12/31"11. OUG 12 13/03/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 12 din 13 martie 2003
privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităţilor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003

Data intrarii in vigoare: 17 martie 2003

ACT ABROGAT12. OUG 11 13/03/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 11 din 13 martie 2003
pentru modificarea Legii nr. 36/1993 privind finanţarea unor acţiuni de integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 18 martie 2003

Data intrarii in vigoare: 18 martie 2003

ACT ABROGAT13. OUG 13 13/03/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 13 martie 2003
pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucureşti şi la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbana în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000, şi pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 20 martie 2003

Data intrarii in vigoare: 20 martie 200314. OUG 15 20/03/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 15 din 20 martie 2003
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 28 martie 2003

Data intrarii in vigoare: 28 martie 2003

ACT ABROGAT15. OUG 14 13/03/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2003
pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 2 aprilie 2003

Data intrarii in vigoare: 02 aprilie 200316. OUG 19 02/04/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 19 din 2 aprilie 2003
privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 3 aprilie 2003

Data intrarii in vigoare: 03 aprilie 200317. OUG 17 02/04/2003

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 2 aprilie 2003
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 3 aprilie 2003

Data intrarii in vigoare: 03 aprilie 200318. OUG 18 02/04/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 18 din 2 aprilie 2003
pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 3 aprilie 2003

Data intrarii in vigoare: 03 aprilie 200319. OUG 16 27/03/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 27 martie 2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 5 aprilie 2003

Data intrarii in vigoare: 05 aprilie 200320. OUG 20 02/04/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 20 din 2 aprilie 2003
privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibil pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 10 aprilie 2003

Data intrarii in vigoare: 10 aprilie 2003