Rezultate căutare pentru

Emitent: "PRE?EDINTELE ROMÂNIEI"11. DECRET 804 16/04/2024

DECRET nr. 804 din 16 aprilie 2024pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2024 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

EMITENT
 • Președintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 358 din 17 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 17 aprilie 2024  12. DECRET 805 16/04/2024

  DECRET nr. 805 din 16 aprilie 2024privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2023 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027

  EMITENT
 • Președintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 358 din 17 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 17 aprilie 2024  13. DECRET 806 16/04/2024

  DECRET nr. 806 din 16 aprilie 2024privind promulgarea Legii pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006

  EMITENT
 • Președintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 358 din 17 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 17 aprilie 2024  14. DECRET 807 16/04/2024

  DECRET nr. 807 din 16 aprilie 2024privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 45^1 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003

  EMITENT
 • Președintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 358 din 17 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 17 aprilie 2024  15. DECRET 808 16/04/2024

  DECRET nr. 808 din 16 aprilie 2024privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

  EMITENT
 • Președintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 358 din 17 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 17 aprilie 2024  16. DECRET 794 15/04/2024

  DECRET nr. 794 din 15 aprilie 2024privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Legea învăţământului superior nr. 199/2023

  EMITENT
 • Președintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 356 din 16 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 16 aprilie 2024  17. DECRET 795 15/04/2024

  DECRET nr. 795 din 15 aprilie 2024privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3 lit. a) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei

  EMITENT
 • Președintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 356 din 16 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 16 aprilie 2024  18. DECRET 801 16/04/2024

  DECRET nr. 801 din 16 aprilie 2024privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

  EMITENT
 • Președintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 357 din 16 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 16 aprilie 2024  19. DECRET 809 16/04/2024

  DECRET nr. 809 din 16 aprilie 2024privind acreditarea unui ambasador

  EMITENT
 • Președintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 357 din 16 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 16 aprilie 2024  20. DECRET 810 16/04/2024

  DECRET nr. 810 din 16 aprilie 2024pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului adiţional privind dreptul de participare la activităţile unei autorităţi locale, adoptat la Utrecht la 16 noiembrie 2009 şi semnat de partea română la 17 octombrie 2023, la Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985

  EMITENT
 • Președintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 357 din 16 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 16 aprilie 2024