Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI"11. ORDIN 691 23/01/2024

ORDIN nr. 691 din 23 ianuarie 2024privind modificarea anexei nr. 4 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 1.333/2021

EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 182 din 06 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 06 martie 2024  12. ORDIN 867 20/02/2024

  ORDIN nr. 867 din 20 februarie 2024privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Danubiana Industrial Park - S.R.L.

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 170 din 01 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 01 martie 2024  13. ORDIN 658 16/01/2024

  ORDIN nr. 658 din 16 ianuarie 2024privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea - S.A. pentru locaţia din comuna Tămăşeu, judeţul Bihor

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 164 din 29 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 29 februarie 2024  14. ORDIN 703 26/01/2024

  ORDIN nr. 703 din 26 ianuarie 2024privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii VGP Park Timişoara Three - S.R.L.

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 164 din 29 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 29 februarie 2024  15. ORDIN 740 02/02/2024

  ORDIN nr. 740 din 2 februarie 2024privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Parc Industrial Gorj - S.A. pentru locaţia din comuna Băleşti, judeţul Gorj

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 164 din 29 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 29 februarie 2024  16. ORDIN 788 08/02/2024

  ORDIN nr. 788 din 8 februarie 2024privind aprobarea termenelor şi formatului de transmitere a situaţiilor centralizatoare, precum şi alte aspecte legate de modalitatea de comunicare între autorităţile implicate pentru asigurarea sprijinului material conform mecanismului de implementare a măsurilor de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 70/2024

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 127 din 14 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 14 februarie 2024  17. ORDIN 770 07/02/2024

  ORDIN nr. 770 din 7 februarie 2024pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici - anul 2024, promoţia Anibal Teodorescu

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 114 din 08 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 08 februarie 2024  18. REGULAMENT 07/02/2024

  REGULAMENT din 7 februarie 2024de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici - anul 2024, promoţia Anibal Teodorescu

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 114 din 08 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 08 februarie 2024  19. ORDIN 670 18/01/2024

  ORDIN nr. 670 din 18 ianuarie 2024pentru aprobarea Procedurii privind predarea-preluarea personalului medical de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar angajat de autorităţile administraţiei publice locale

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 79 din 29 ianuarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 29 ianuarie 2024  20. PROCEDURA 18/01/2024

  PROCEDURĂ din 18 ianuarie 2024privind predarea-preluarea personalului medical de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar angajat de autorităţile administraţiei publice locale

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 79 din 29 ianuarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 29 ianuarie 2024