Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE "11. ORDIN 49 10/01/2018

ORDIN nr. 49 din 10 ianuarie 2018pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului "Termoficare 2006-2020 căldură şi confort", componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică

EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 122 din 08 februarie 2018

  Data intrarii in vigoare: 08 februarie 2018

  ACT ABROGAT  12. REGULAMENT 10/01/2018

  REGULAMENT din 10 ianuarie 2018privind implementarea programului "Termoficare 2006-2020 căldură şi confort", componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 122 din 08 februarie 2018

  Data intrarii in vigoare: 08 februarie 2018

  ACT ABROGAT  13. ORDIN 126 17/01/2018

  ORDIN nr. 126 din 17 ianuarie 2018privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 92 din 31 ianuarie 2018

  Data intrarii in vigoare: 31 ianuarie 2018

  ACT ABROGAT  14. ORDIN 7325 29/12/2017

  ORDIN nr. 7.325 din 29 decembrie 2017pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 62 din 22 ianuarie 2018

  Data intrarii in vigoare: 22 ianuarie 2018  15. NORMA 29/12/2017

  NORME TEHNICE din 29 decembrie 2017privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 62 din 22 ianuarie 2018

  Data intrarii in vigoare: 22 ianuarie 2018  16. ORDIN 7029 05/12/2017

  ORDIN nr. 7.029 din 5 decembrie 2017pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 31 din 12 ianuarie 2018

  Data intrarii in vigoare: 12 ianuarie 2018  17. ORDIN 7331 29/12/2017

  ORDIN nr. 7.331 din 29 decembrie 2017pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 19 din 09 ianuarie 2018

  Data intrarii in vigoare: 09 ianuarie 2018  18. ORDIN 7310 28/12/2017

  ORDIN nr. 7.310 din 28 decembrie 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1 din 03 ianuarie 2018

  Data intrarii in vigoare: 03 ianuarie 2018  19. ORDIN 7299 27/12/2017

  ORDIN nr. 7.299 din 27 decembrie 2017pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 7.166/2017 privind stabilirea obligaţiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1036 din 28 decembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2018  20. ORDIN 7136 14/12/2017

  ORDIN nr. 7.136 din 14 decembrie 2017privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din zona rurală şi/sau în oraşe cu o populaţie de până la 20.000 locuitori", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 5 "Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii", obiectivul specific 5.2

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1029 din 27 decembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 27 decembrie 2017