Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE"11. ORDIN 1145 02/10/2020

ORDIN nr. 1.445 din 2 octombrie 2020privind modificarea art. 11 din Schema de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 1.092/2.083/2020

EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 912 din 07 octombrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 07 octombrie 2020  12. ORDIN 1144 02/10/2020

  ORDIN nr. 1.144 din 2 octombrie 2020pentru modificarea articolului 11 din Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 1.093/2.082/2020

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 908 din 07 octombrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 07 octombrie 2020  13. ORDIN 961 21/08/2020

  ORDIN nr. 961 din 21 august 2020pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 880 din 25 septembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 25 septembrie 2020  14. RECTIFICARE 1060 08/09/2020

  RECTIFICARE nr. 1.060 din 8 septembrie 2020referitoare la Ordinul ministrului fondurilor europene şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 1.060/2.857/2020

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 858 din 18 septembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 18 septembrie 2020  15. ORDIN 1057 08/09/2020

  ORDIN nr. 1.057 din 8 septembrie 2020privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă"

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 846 din 15 septembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 15 septembrie 2020  16. SCHEMA 08/09/2020

  SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 8 septembrie 2020"Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă"

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 846 din 15 septembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 15 septembrie 2020  17. ORDIN 1092 15/09/2020

  ORDIN nr. 1.092 din 15 septembrie 2020privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 847 din 15 septembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 15 septembrie 2020  18. SCHEMA 15/09/2020

  SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 15 septembrie 2020pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 847 din 15 septembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 15 septembrie 2020  19. ORDIN 1093 15/09/2020

  ORDIN nr. 1.093 din 15 septembrie 2020privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 847 din 15 septembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 15 septembrie 2020  20. SCHEMA 15/09/2020

  SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 15 septembrie 2020pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 847 din 15 septembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 15 septembrie 2020