Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE"11. NORMA 26/07/2012

 NORME METODOLOGICE din 26 iulie 2012
de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 7 august 2012

Data intrarii in vigoare: 07 august 201212. ORDIN 311 23/04/2012

 ORDIN nr. 311 din 23 aprilie 2012
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 79/384/2008 privind aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 23 mai 2012

Data intrarii in vigoare: 23 mai 201213. ORDIN 261 02/04/2012

 ORDIN nr. 261 din 2 aprilie 2012
privind aprobarea componenţei Comitetului de coordonare pentru implementarea proiectului major ELI - Nuclear Physics (ELI-NP) finanţat în cadrul axei prioritare 2 - Competitivitate prin cercetare-dezvoltare şi inovare a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE)

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 21 mai 2012

Data intrarii in vigoare: 21 mai 201214. ORDIN 348 07/05/2012

 ORDIN nr. 348 din 7 mai 2012
pentru aprobarea Normelor procedurale interne pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de selecţie de oferte în vederea închirierii unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 9 mai 2012

Data intrarii in vigoare: 09 mai 2012

ACT ABROGAT15. NORMA 07/05/2012

 NORME PROCEDURALE INTERNE din 7 mai 2012
pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de selecţie de oferte în vederea închirierii unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 9 mai 2012

Data intrarii in vigoare: 09 mai 2012

ACT ABROGAT16. ORDIN 266 04/04/2012

 ORDIN nr. 266 din 4 aprilie 2012
pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea mecanismului financiar norvegian 2009-2014

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2012

Data intrarii in vigoare: 25 aprilie 201217. ORDIN 262 02/04/2012

 ORDIN nr. 262 din 2 aprilie 2012
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 23 aprilie 2012

Data intrarii in vigoare: 23 aprilie 201218. ORDIN 265 04/04/2012

 ORDIN nr. 265 din 4 aprilie 2012
pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea mecanismului financiar SEE 2009-2014

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 23 aprilie 2012

Data intrarii in vigoare: 23 aprilie 201219. ORDIN 189 29/02/2012

 ORDIN nr. 189 din 29 februarie 2012
privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", domeniul major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", operaţiunea "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional - poli de competitivitate"

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 2 aprilie 2012

Data intrarii in vigoare: 02 aprilie 201220. LISTA 29/02/2012

 LISTA DE CHELTUIELI ELIGIBILE din 29 februarie 2012
pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", domeniul major de intervenţie 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", operaţiunea "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional - poli de competitivitate"

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 2 aprilie 2012

Data intrarii in vigoare: 02 aprilie 2012