Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MEDIULUI ?I PĂDURILOR"11. PROCEDURA 12/12/2012

 PROCEDURĂ DE PREDARE-PRIMIRE din 12 decembrie 2012
a amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare şi de transfer al obiectivului de investiţie

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 07 ianuarie 201312. ORDIN 4050 18/12/2012

 ORDIN nr. 4.050 din 18 decembrie 2012
pentru abrogarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului sănătăţii nr. 698/940/2005 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termică a deşeurilor rezultate din activitatea medicală

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2013

Data intrarii in vigoare: 03 ianuarie 201313. ORDIN 3993 10/12/2012

 ORDIN nr. 3.993 din 10 decembrie 2012
pentru încetarea regimului de arie naturală protejată a perimetrului în suprafaţă de 17,6 ha aferent Carierei Meri

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 28 decembrie 201214. ORDIN 2681 26/07/2012

 ORDIN nr. 2.681 din 26 iulie 2012
privind aprobarea Planului de management al sitului Lacurile de acumulare Buhuşi-Bacău-Bereşti ROSPA0063

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 20 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 20 decembrie 201215. ORDIN 4062 19/12/2012

 ORDIN nr. 4.062 din 19 decembrie 2012
pentru aprobarea unor derogări de la dispoziţiile Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 981/2012

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 20 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 20 decembrie 201216. ORDIN 3970 03/12/2012

 ORDIN nr. 3.970 din 3 decembrie 2012
pentru modificarea şi completarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 818/2003

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 19 decembrie 201217. METODOLOGIE 08/11/2012

 METODOLOGIE din 8 noiembrie 2012
de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop comercial

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 18 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 18 decembrie 201218. ORDIN 3836 08/11/2012

 ORDIN nr. 3.836 din 8 noiembrie 2012
privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop comercial

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 18 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 18 decembrie 201219. ORDIN 3968 03/12/2012

 ORDIN nr. 3.968 din 3 decembrie 2012
privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 251/2005 pentru organizarea şi funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 10 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 10 decembrie 201220. ORDIN 3838 09/11/2012

 ORDIN nr. 3.838 din 9 noiembrie 2012
pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 27 noiembrie 2012