Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE"11. METODOLOGIE 27/11/2008

 METODOLOGIE din 27 noiembrie 2008
de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 03 decembrie 2008

ACT ABROGAT12. METODOLOGIE 27/11/2008

 METODOLOGIE din 27 noiembrie 2008
de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 3 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 03 decembrie 2008

ACT ABROGAT13. ORDIN 1474 18/11/2008

 ORDIN nr. 1.474 din 18 noiembrie 2008
pentru aprobarea Procedurii privind procesarea, arhivarea şi stocarea datelor specifice Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră (INEGES)

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 26 noiembrie 200814. PROCEDURA 18/11/2008

 PROCEDURA din 18 noiembrie 2008
privind procesarea, arhivarea şi stocarea datelor specifice Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră (INEGES)

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 26 noiembrie 200815. ORDIN 1472 18/11/2008

 ORDIN nr. 1.472 din 18 noiembrie 2008
privind aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor pentru nerespectarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului şi al regimului substanţelor şi preparatelor periculoase

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 26 noiembrie 200816. ORDIN 1267 14/10/2008

 ORDIN nr. 1.267 din 14 octombrie 2008
pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 4 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 4 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 04 noiembrie 200817. ORDIN 1271 14/10/2008

 ORDIN nr. 1.271 din 14 octombrie 2008
pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul aglomerării Bucureşti şi din judeţele Cluj, Dolj şi Iaşi în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 4 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 04 noiembrie 200818. ORDIN 1264 14/10/2008

 ORDIN nr. 1.264 din 14 octombrie 2008
pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 7 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 4 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 04 noiembrie 200819. ORDIN 1265 14/10/2008

 ORDIN nr. 1.265 din 14 octombrie 2008
pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 6 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 4 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 04 noiembrie 200820. ORDIN 1266 14/10/2008

 ORDIN nr. 1.266 din 14 octombrie 2008
pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 5 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 4 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 04 noiembrie 2008