Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE"11. NORMA 17/12/2008

 NORME din 17 decembrie 2008
de aplicare în domeniul asistenţei medicale private de urgenţă*)

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 bis din 30 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 200812. NORMA 17/12/2008

 NORME din 17 decembrie 2008
de aplicare pentru organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de ambulanţă*)

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 bis din 30 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 200813. NORMA 17/12/2008

 NORME din 17 decembrie 2008
de aplicare pentru organizarea şi funcţionarea serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare SMURD*)

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 bis din 30 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 200814. NORMA 17/12/2008

 NORMĂ din 17 decembrie 2008
de aplicare privind acordarea asistenţei de urgenţă în caz de accidente colective, calamităţi şi dezastre în faza prespitalicească*)

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 bis din 30 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 200815. ORDIN 681 12/12/2008

 ORDIN nr. 681 din 12 decembrie 2008
privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 29 decembrie 2008

ACT ABROGAT16. ORDIN 634 14/10/2008

 ORDIN nr. 634 din 14 octombrie 2008
pentru punerea în aplicare a prevederilor Deciziei Consiliului din 5 octombrie 2006 privind instituirea unui mecanism de informare reciprocă cu privire la măsurile statelor membre în domeniul azilului şi imigraţiei (2006/688/CE)

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 23 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 200817. ORDIN 689 16/12/2008

 ORDIN nr. 689 din 16 decembrie 2008
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional de Afaceri Interne

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 23 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 200818. REGULAMENT 16/12/2008

 REGULAMENT din 16 decembrie 2008
de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional de Afaceri Interne

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 23 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 200819. ORDIN 685 15/12/2008

 ORDIN nr. 685 din 15 decembrie 2008
privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii Comerciale "Eurobusiness Parc Oradea" - S.R.L.

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 19 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 19 decembrie 200820. ORDIN 678 11/12/2008

 ORDIN nr. 678 din 11 decembrie 2008
pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea unor locuinţe de serviciu aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 19 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 19 decembrie 2008