Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE"11. NORMA 12/12/2008

 NORME din 12 decembrie 2008
de aplicare în domeniul asistenţei medicale private de urgenţă*)

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 bis din 30 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 200812. NORMA 12/12/2008

 NORME din 12 decembrie 2008
de aplicare pentru organizarea şi funcţionarea serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare SMURD*)

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 bis din 30 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 200813. NORMA 12/12/2008

 NORME din 12 decembrie 2008
de aplicare privind acordarea asistenţei de urgenţă în caz de accidente colective, calamităţi şi dezastre în faza prespitalicească*)

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 bis din 30 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 200814. NORMA 12/12/2008

 NORME din 12 decembrie 2008
de aplicare pentru organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de ambulanţă*)

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 bis din 30 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 200815. NORMA 12/12/2008

 NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2008
de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii*)

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 bis din 30 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 30 decembrie 200816. ORDIN 2104 18/12/2008

 ORDIN nr. 2.104 din 18 decembrie 2008
privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 522/2008 şi al Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 2008

ACT ABROGAT17. ORDIN 2123 22/12/2008

 ORDIN nr. 2.123 din 22 decembrie 2008
privind prelungirea valabilităţii Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în Români

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 24 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 200818. ORDIN 2124 22/12/2008

 ORDIN nr. 2.124 din 22 decembrie 2008
pentru prelungirea valabilităţii Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea preţurilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, precum şi bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 24 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 200819. ORDIN 2125 22/12/2008

 ORDIN nr. 2.125 din 22 decembrie 2008
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea preţurilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, precum şi bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 24 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 200820. ORDIN 2103 18/12/2008

ORDIN nr. 2.103 din 18 decembrie 2008pentru modificarea Normelor metodologice privind modalitatea de constituire şi utilizare a fondului destinat stimulării personalului din Ministerul Sănătăţii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi structurile teritoriale ale acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.418/2006 şi Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 534/2006

EMITENT
  • Ministerul Sănătăţii Publice
  • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 881 din 24 decembrie 2008

    Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 2008