Rezultate căutare pentru

Emitent: "AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR"11. NORMA 04/07/2022

NORMĂ SANITAR-VETERINARĂ din 4 iulie 2022privind comerţul paralel cu produse medicinale veterinare

EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 738 din 22 iulie 2022

  Data intrarii in vigoare: 22 iulie 2022  12. ORDIN 108 29/06/2022

  ORDIN nr. 108 din 29 iunie 2022pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 678 din 07 iulie 2022

  Data intrarii in vigoare: 07 iulie 2022  13. ORDIN 70 04/05/2022

  ORDIN nr. 70 din 4 mai 2022pentru aprobarea componenţei Comisiei Naţionale pentru Alimente Noi şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 625 din 27 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 27 iunie 2022  14. REGULAMENT 04/05/2022

  REGULAMENT din 4 mai 2022de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Alimente Noi

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 625 din 27 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 27 iunie 2022  15. ORDIN 91 02/06/2022

  ORDIN nr. 91 din 2 iunie 2022pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condiţiilor care reglementează prepararea, introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 591 din 17 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 17 iunie 2022  16. NORMA 02/06/2022

  NORMĂ SANITAR-VETERINARĂ din 2 iunie 2022privind stabilirea condiţiilor care reglementează prepararea, introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 591 din 17 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 17 iunie 2022  17. ORDIN 95 16/06/2022

  ORDIN nr. 95 din 16 iunie 2022privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1/2006 pentru aprobarea tarifelor sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul furajelor de origine vegetală destinate animalelor, produselor medicinale de uz veterinar şi produselor de origine nonanimală

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 593 din 17 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 17 iunie 2022  18. ORDIN 86 27/05/2022

  ORDIN nr. 86 din 27 mai 2022pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 129/2017

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 562 din 09 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 09 iunie 2022  19. ORDIN 72 10/05/2022

  ORDIN nr. 72 din 10 mai 2022privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră, a punctelor de control, a punctelor de intrare şi a punctelor de ieşire în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi programul de lucru al acestora

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 562 din 09 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 09 iunie 2022  20. ORDIN 66 02/05/2022

  ORDIN nr. 66 din 2 mai 2022pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 513 din 25 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 25 mai 2022