Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL EDUCA?IEI ?I CERCETĂRII"11. ORDIN 6106 03/12/2020

ORDIN nr. 6.106 din 3 decembrie 2020privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar

EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1281 din 23 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 2020  12. ORDIN 6201 16/12/2020

  ORDIN nr. 6.201 din 16 decembrie 2020privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 17-a

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1258 din 18 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 18 decembrie 2020  13. ORDIN 6063 24/11/2020

  ORDIN nr. 6.063 din 24 noiembrie 2020pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1232 din 15 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 15 decembrie 2020  14. ORDIN 6100 02/12/2020

  ORDIN nr. 6.100 din 2 decembrie 2020privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1222 din 14 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 14 decembrie 2020  15. ORDIN 6037 17/11/2020

  ORDIN nr. 6.037 din 17 noiembrie 2020privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.141/2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Desegregare şi Incluziune Educaţională

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1213 din 11 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 11 decembrie 2020  16. ORDIN 5880 28/10/2020

  ORDIN nr. 5.880 din 28 octombrie 2020privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 968/5.194/1.945/714/2016

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1213 din 11 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 11 decembrie 2020  17. ORDIN 6018 16/11/2020

  ORDIN nr. 6.018 din 16 noiembrie 2020pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.103/2019 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1200 din 09 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 09 decembrie 2020  18. ORDIN 5976 09/11/2020

  ORDIN nr. 5.976 din 9 noiembrie 2020privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1198 din 09 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 09 decembrie 2020  19. ORDIN 5975 09/11/2020

  ORDIN nr. 5.975 din 9 noiembrie 2020privind aprobarea programelor pentru susţinerea concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1192 din 08 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 08 decembrie 2020  20. ORDIN 6122 07/12/2020

  ORDIN nr. 6.122 din 7 decembrie 2020privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.972/2020 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar

  EMITENT
 • Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1194 din 08 decembrie 2020

  Data intrarii in vigoare: 08 decembrie 2020