Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL AFACERILOR INTERNE"11. ORDIN 49 19/04/2022

ORDIN nr. 49 din 19 aprilie 2022privind stabilirea punctelor de trecere a frontierei de stat pentru transferurile de deşeuri şi mărfuri/bunuri secondhand

EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 413 din 29 aprilie 2022

  Data intrarii in vigoare: 13 mai 2022  12. ORDIN 53 21/04/2022

  ORDIN nr. 53 din 21 aprilie 2022pentru aprobarea Procedurii de emitere a rovinietelor cu titlu gratuit prevăzute la art. 3^1 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 409 din 28 aprilie 2022

  Data intrarii in vigoare: 28 aprilie 2022  13. PROCEDURA 21/04/2022

  PROCEDURĂ din 21 aprilie 2022de emitere a rovinietelor cu titlu gratuit prevăzute la art. 3^1 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 409 din 28 aprilie 2022

  Data intrarii in vigoare: 28 aprilie 2022  14. ORDIN 44 11/04/2022

  ORDIN nr. 44 din 11 aprilie 2022pentru stabilirea condiţiilor privind emisiile de CO_2 pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele pentru a le putea fi atribuite plăcuţe cu numărul de înmatriculare cu litere şi cifre de culoare verde

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 409 din 28 aprilie 2022

  Data intrarii in vigoare: 27 iunie 2022  15. ORDIN 30 14/03/2022

  ORDIN nr. 30 din 14 martie 2022pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului justiţiei, al ministrului afacerilor interne, al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 1.274/C/111/2.037/1.123/C/2017 privind modelul informării scrise înmânate suspecţilor sau inculpaţilor în cadrul procedurilor penale în care sunt privaţi de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executării unui mandat european de arestare

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 387 din 20 aprilie 2022

  Data intrarii in vigoare: 20 aprilie 2022  16. ORDIN 39 29/03/2022

  ORDIN nr. 39 din 29 martie 2022pentru aprobarea Normelor procedurale privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi specifice domeniilor migraţie şi azil, situaţii de urgenţă şi ordine şi siguranţă publică

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 310 din 30 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 30 martie 2022  17. NORMA 29/03/2022

  NORME PROCEDURALE din 29 martie 2022privind ocuparea, fără concurs, pentru o durată determinată, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi specifice domeniilor migraţie şi azil, situaţii de urgenţă şi ordine şi siguranţă publică

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 310 din 30 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 30 martie 2022  18. ORDIN 36 23/03/2022

  ORDIN nr. 36 din 23 martie 2022pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 299 din 28 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 28 martie 2022  19. ORDIN 927911 20/01/2022

  ORDIN nr. 927.911 din 20 ianuarie 2022privind aprobarea Normelor proprii de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 299 din 28 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 28 martie 2022  20. NORMA 20/01/2022

  NORME PROPRII din 20 ianuarie 2022de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 299 din 28 martie 2022

  Data intrarii in vigoare: 28 martie 2022