Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂ?II"11. ORDIN 2497 09/05/2024

ORDIN nr. 2.497 din 9 mai 2024privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 441 din 14 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 14 mai 2024  12. ORDIN 2447 29/04/2024

  ORDIN nr. 2.447 din 29 aprilie 2024pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 415 din 07 mai 2024

  Data intrarii in vigoare: 07 mai 2024  13. ORDIN 2364 22/04/2024

  ORDIN nr. 2.364 din 22 aprilie 2024pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.358/2014 privind înfiinţarea reţelei de genetică medicală

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 407 din 30 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 30 aprilie 2024  14. ORDIN 2434 26/04/2024

  ORDIN nr. 2.434 din 26 aprilie 2024privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 408 din 30 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 01 mai 2024  15. ANEXA 24/04/2024

  ANEXĂ din 24 aprilie 2024privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 391 din 26 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 26 aprilie 2024  16. ORDIN 2402 24/04/2024

  ORDIN nr. 2.402 din 24 aprilie 2024privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 391 din 26 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 26 aprilie 2024  17. ORDIN 2379 23/04/2024

  ORDIN nr. 2.379 din 23 aprilie 2024privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.494/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 388 din 25 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 25 aprilie 2024  18. ORDIN 2262 16/04/2024

  ORDIN nr. 2.262 din 16 aprilie 2024privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 902/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate în cadrul Programului "Provocări în sănătatea publică la nivel european" finanţat prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 373 din 19 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 19 aprilie 2024  19. ORDIN 2320 18/04/2024

  ORDIN nr. 2.320 din 18 aprilie 2024pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 476/2017 privind organizarea şi funcţionarea structurilor care acordă asistenţă medicală şi îngrijirea bolnavilor cu arsuri

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 370 din 18 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 18 aprilie 2024  20. ORDIN 2240 15/04/2024

  ORDIN nr. 2.240 din 15 aprilie 2024privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.344/2006 pentru aprobarea Listei naţionale a experţilor medicali

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 364 din 18 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 18 aprilie 2024