Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂ?II"11. ORDIN 1676 16/05/2023

ORDIN nr. 1.676 din 16 mai 2023pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 444/2016 privind constituirea şi stabilirea atribuţiilor Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti

EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 449 din 24 mai 2023

  Data intrarii in vigoare: 24 mai 2023  12. REGULAMENT 19/05/2023

  REGULAMENT din 19 mai 2023de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 444 din 23 mai 2023

  Data intrarii in vigoare: 23 mai 2023  13. ORDIN 1740 19/05/2023

  ORDIN nr. 1.740 din 19 mai 2023pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 444 din 23 mai 2023

  Data intrarii in vigoare: 23 mai 2023  14. ORDIN 1605 11/05/2023

  ORDIN nr. 1.605 din 11 mai 2023pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 440 din 22 mai 2023

  Data intrarii in vigoare: 22 mai 2023  15. ORDIN 1710 18/05/2023

  ORDIN nr. 1.710 din 18 mai 2023privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 438 din 19 mai 2023

  Data intrarii in vigoare: 19 mai 2023  16. ORDIN 1584 10/05/2023

  ORDIN nr. 1.584 din 10 mai 2023pentru aprobarea Normelor specifice de organizare şi funcţionare a teleradiologiei

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 422 din 17 mai 2023

  Data intrarii in vigoare: 17 mai 2023  17. NORMA 10/05/2023

  NORME SPECIFICE din 10 mai 2023de organizare şi funcţionare a teleradiologiei

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 422 din 17 mai 2023

  Data intrarii in vigoare: 17 mai 2023  18. ORDIN 1646 15/05/2023

  ORDIN nr. 1.646 din 15 mai 2023privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.520/2022 pentru aprobarea Normelor de funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 430 din 17 mai 2023

  Data intrarii in vigoare: 17 mai 2023  19. GHID 16/05/2023

  GHID DE FINANŢARE din 16 mai 2023pentru Reforma 3. Dezvoltarea capacităţii pentru managementul serviciilor de sănătate şi managementul resurselor umane din sănătate din cadrul Pilonului V: Sănătate şi rezilienţă instituţională - Componenta 12: Sănătate l2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 430 din 17 mai 2023

  Data intrarii in vigoare: 17 mai 2023  20. ORDIN 1673 16/05/2023

  ORDIN nr. 1.673 din 16 mai 2023privind aprobarea Ghidului de finanţare pentru Reforma 3. Dezvoltarea capacităţii pentru managementul serviciilor de sănătate şi managementul resurselor umane din sănătate din cadrul Pilonului V: Sănătate şi rezilienţă instituţională - Componenta 12: Sănătate I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 430 din 17 mai 2023

  Data intrarii in vigoare: 17 mai 2023