Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂŢII"11. ORDIN 1544 07/06/2022

ORDIN nr. 1.544 din 7 iunie 2022pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 6/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut

EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 596 din 20 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 20 iunie 2022  12. ORDIN 1617 17/06/2022

  ORDIN nr. 1.617 din 15 iunie 2022pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 593 din 17 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 01 iulie 2022  13. ORDIN 1541 07/06/2022

  ORDIN nr. 1.541 din 7 iunie 2022pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 78/14/2018 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare şi ale art. 34 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 584 din 16 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 16 iunie 2022  14. ANEXA 09/06/2022

  ANEXĂ din 9 iunie 2022privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 509/2022

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 576 din 14 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 14 iunie 2022  15. ORDIN 1584 09/06/2022

  ORDIN nr. 1.584 din 9 iunie 2022privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 509/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 576 din 14 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 14 iunie 2022  16. ORDIN 1593 10/06/2022

  ORDIN nr. 1.593 din 10 iunie 2022pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 571 din 10 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 iunie 2022  17. ORDIN 1555 08/06/2022

  ORDIN nr. 1.555 din 8 iunie 2022pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 564 din 09 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 09 iunie 2022  18. ORDIN 1537 07/06/2022

  ORDIN nr. 1.537 din 7 iunie 2022pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 563 din 09 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 09 iunie 2022  19. ORDIN 1480 01/05/2022

  ORDIN nr. 1.480 din 31 mai 2022pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 553 din 07 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 07 iunie 2022  20. ORDIN 1461 27/05/2022

  ORDIN nr. 1.461 din 27 mai 2022privind completarea art. 4 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 540 din 02 iunie 2022

  Data intrarii in vigoare: 02 iunie 2022