Rezultate căutare pentru

Emitent: "AUTORITATEA NA?IONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI"11. METODOLOGIE 31/01/2024

METODOLOGIE din 31 ianuarie 2024privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale obligatoriu de a fi constituit în depozitele de înmagazinare subterană în perioada 1 aprilie 2024-31 octombrie 2024

EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 95 din 01 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 01 februarie 2024  12. ORDIN 106 13/12/2023

  ORDIN nr. 106 din 13 decembrie 2023pentru modificarea şi completarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019

  EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 15 din 09 ianuarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 09 ianuarie 2024  13. ORDIN 119 29/12/2023

  ORDIN nr. 119 din 29 decembrie 2023pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2024 şi a bugetului proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

  EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1192 din 29 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2024  14. ORDIN 118 20/12/2023

  ORDIN nr. 118 din 20 decembrie 2023privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2024

  EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1162 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2024  15. ORDIN 107 20/12/2023

  ORDIN nr. 107 din 20 decembrie 2023privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2024

  EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1163 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2024  16. ORDIN 108 20/12/2023

  ORDIN nr. 108 din 20 decembrie 2023pentru modificarea anexei la Procedura privind determinarea capacităţii disponibile în reţelele electrice pentru racordarea de noi instalaţii de producere a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 137/2021 şi privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2011 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea unui titular de licenţă pentru preluarea desfăşurării serviciului de distribuţie a energiei electrice

  EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1163 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 21 decembrie 2023  17. ORDIN 109 20/12/2023

  ORDIN nr. 109 din 20 decembrie 2023privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţele (T_G) şi de extragere a energiei electrice din reţele (T_L) şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

  EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1163 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2024  18. ORDIN 110 20/12/2023

  ORDIN nr. 110 din 20 decembrie 2023privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Reţele Electrice Banat - S.A.

  EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1163 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2024  19. ORDIN 111 20/12/2023

  ORDIN nr. 111 din 20 decembrie 2023privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Reţele Electrice Dobrogea - S.A.

  EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1163 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2024  20. ORDIN 112 20/12/2023

  ORDIN nr. 112 din 20 decembrie 2023privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Reţele Electrice Muntenia - S.A.

  EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1163 din 21 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2024