Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "881"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2008/12/24"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2008/12/24"11. ORDIN 888 17/12/2008

 ORDIN nr. 888 din 17 decembrie 2008
privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 522/2008 şi al Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 2008

ACT ABROGAT12. DECRET 1347 22/12/2008

 DECRET nr. 1.347 din 22 decembrie 2008
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind textul autentic în cinci limbi al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, şi a Protocolului privind un amendament al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, şi, respectiv, a Protocolului privind textul autentic în şase limbi al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 octombrie 1998, şi a Protocolului privind un amendament al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 200813. DECRET 1357 22/12/2008

 DECRET nr. 1.357 din 22 decembrie 2008
pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 200814. DECRET 1358 22/12/2008

 DECRET nr. 1.358 din 22 decembrie 2008
pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 200815. DECRET 1359 22/12/2008

 DECRET nr. 1.359 din 22 decembrie 2008
pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 200816. DECIZIE 1351 10/12/2008

 DECIZIE nr. 1.351 din 10 decembrie 2008
cu privire la constituţionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 200817. HG 1713 17/12/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.713 din 17 decembrie 2008
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea evaluării performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici pentru anul 2008

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 200818. ORDIN 126 20/11/2008

 ORDIN nr. 126 din 20 noiembrie 2008
pentru aprobarea Normei tehnice energetice privind conservarea echipamentelor energetice

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 24 martie 200919. ORDIN 2103 18/12/2008

ORDIN nr. 2.103 din 18 decembrie 2008pentru modificarea Normelor metodologice privind modalitatea de constituire şi utilizare a fondului destinat stimulării personalului din Ministerul Sănătăţii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi structurile teritoriale ale acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.418/2006 şi Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 534/2006

EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii Publice
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 881 din 24 decembrie 2008

  Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 2008  20. ORDIN 889 17/12/2008

  ORDIN nr. 889 din 17 decembrie 2008pentru modificarea Normelor metodologice privind modalitatea de constituire şi utilizare a fondului destinat stimulării personalului din Ministerul Sănătăţii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi structurile teritoriale ale acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.418/2006 şi Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 534/2006

  EMITENT
 • Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 881 din 24 decembrie 2008

  Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 2008