Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "653"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2008/09/16"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2008/09/16"11. HG 1072 10/09/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.072 din 10 septembrie 2008
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 septembrie 200812. ORDIN 550 05/09/2008

 ORDIN nr. 550 din 5 septembrie 2008
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 septembrie 200813. NORMA 05/09/2008

 NORME din 5 septembrie 2008
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 septembrie 200814. HG 1074 10/09/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.074 din 10 septembrie 2008
privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în proprietatea publică a comunei Năsturelu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Năsturelu, judeţul Teleorman

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 septembrie 200815. HG 1075 10/09/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.075 din 10 septembrie 2008
privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 septembrie 200816. HG 1077 10/09/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.077 din 10 septembrie 2008
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 septembrie 200817. HG 1000 27/08/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 27 august 2008
privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în judeţul Suceava

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 septembrie 200818. HG 1049 10/09/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.049 din 10 septembrie 2008
privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.090/2000 pentru aprobarea Criteriilor de măsurare, clasificare şi marcare a lemnului în stare brută

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 septembrie 200819. HG 1058 10/09/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.058 din 10 septembrie 2008
privind constituirea Comitetului interministerial pentru urmărirea respectării normelor aplicabile privind acordarea ajutoarelor de stat de către autorităţile administraţiei publice locale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 septembrie 200820. HG 1059 10/09/2008

 HOTĂRÂRE nr. 1.059 din 10 septembrie 2008
privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României pentru anul 2008 la bugetul "Fondului de încredere" al Fondului multilateral pentru implementarea Protocolului de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 16 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 16 septembrie 2008