Rezultate căutare pentru

Număr publicație: "230"

Data publicării de la (an/luna/zi): "2013/04/22"

Data publicării până la (an/luna/zi): "2013/04/22"11. ORDIN 354 11/03/2013

 ORDIN nr. 354 din 11 martie 2013
privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 22 aprilie 201312. ORDIN 1641 09/04/2013

 ORDIN nr. 1.641 din 9 aprilie 2013
privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 22 aprilie 201313. HG 180 16/04/2013

 HOTĂRÂRE nr. 180 din 16 aprilie 2013
pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 22 aprilie 201314. HG 175 16/04/2013

 HOTĂRÂRE nr. 175 din 16 aprilie 2013
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013

Data intrarii in vigoare: 22 aprilie 2013